Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Treball > Resultats

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe. 2012M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Valor
        Homes        Dones        Total
Catalunya   55,4   41,448,2
Espanya   52,4   36,043,9
Zona euro   55,8   41,948,7
Unió Europea   56,3   41,748,8
Unitats: %.
Font: Idescat (a partir de dades de l'INE) i Eurostat.

Data de publicació:

Darrer període (2012): 4 de febrer del 2013. Proper període (2013): maig del 2014. (modificat)

Sèries d'Espanya, zona euro i Unió Europea revisades en data 13 de març del 2014 (sense canvis).

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Informació anual. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa T
 Taxa d'activitat. Per sexe T
 Població ocupada. Per sectors T
 Creixement de la població ocupada. Per sexe T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Bretxa salarial entre homes i dones T
 Creixement del cost laboral unitari T

03.01.2014