Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe. 2015M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   57,5   44,250,6
Espanya   54,0   40,246,9
Zona euro   59,6   47,453,3
Unió Europea   60,2   46,953,3
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 5 de febrer del 2016.

Taula completada amb data 31 d'octubre del 2016.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Bretxa salarial entre homes i dones T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T