> Versió accessible

Indicadors de la Unió Europea > Treball >

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe. 2014M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Homes        Dones        Total
Catalunya   54,3   43,548,7
Espanya   51,2   37,844,3
Zona euro   58,1   45,751,7
Unió Europea   58,8   45,251,8
Unitats: %.

Font: Idescat (a partir de dades de l'INE) i Eurostat.

Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2002-2013 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 6 de febrer del 2015.

Taula completada amb data 21 d'agost del 2015.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa T
 Taxa d'activitat. Per sexe T
 Població ocupada. Per sectors T
 Creixement de la població ocupada. Per sexe T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Bretxa salarial entre homes i dones T
 Creixement del cost laboral unitari T

21.08.2015