Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Treball > Resultats

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe. 2012M 

Aquest indicador no està disponible perquè està en fase de revisió.

Els resultats corresponents als anys 2002-2013 estan pendents de ser revisats a causa de l'actualització de les poblacions de referència, a partir del Cens de població i habitatges 2011.

Més informació: Enquesta de població activa

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa T
 Taxa d'activitat. Per sexe T
 Població ocupada. Per sectors T
 Creixement de la població ocupada. Per sexe T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Bretxa salarial entre homes i dones T
 Creixement del cost laboral unitari T

03.01.2014