Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Societat > Resultats

Taxa de risc de pobresa. Per sexe. 2013M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
Taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials. Per sexe. 2013
        Valor
        Homes        Dones        Total
Catalunya   29,8 (b)   28,4 (b)29,1 (b)
Espanya   30,7 (b)   29,3 (b)30,0 (b)
Zona euro (UE-18)   24,6 (e)   25,9 (e)25,3 (e)
Unió Europea   25,1 (e)   26,5 (e)25,8 (e)
Unitats: %.
(b) Ruptura de sèrie.
(e) Valor estimat.
Font: Idescat i Eurostat.
Amunt
Taxa de risc de pobresa després de les transferències socials. Per sexe. 2013
        Valor
        Homes        Dones        Total
Catalunya   20,7 (b)   18,8 (b)19,8 (b)
Espanya   20,9 (b)   19,9 (b)20,4 (b)
Zona euro (UE-18)   16,0 (e)   17,3 (e)16,7 (e)
Unió Europea   16,1 (e)   17,2 (e)16,7 (e)
Unitats: %.
(b) Ruptura de sèrie.
(e) Valor estimat.
Font: Idescat i Eurostat.

Nota: Les dades de Catalunya corresponents als anys 2004-2010 estan pendents de ser revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011, per tal que siguin comparables.

Advertiment: Les taxes de risc de pobresa abans de les transferències socials per Catalunya de l'any 2013, publicades el 31 d'octubre del 2014 eren errònies, s'han esmenat el 16 de desembre del 2014.


Data de publicació:

Darrer període (2013): 31 d'octubre del 2014.

Sèries d'Espanya, zona euro i Unió Europea revisades en data 16 de desembre del 2014.

Més informació a:

 Població i condiciones socials. Eurostat. (Abans de les transferències socials).
 Població i condiciones socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Societat
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe. Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T
 Llits d'hospital T
 Principals causes de mort T
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Bretxa del risc de pobresa. Per grups d'edat i sexe T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

20.01.2015