Taxa de risc de pobresa. Per sexe. 2015M 

Taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials. Per sexe. 2015
        Homes        Dones        Total
Catalunya   24,9   24,924,9
Espanya   30,8   29,530,1
Zona euro   :   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Taxa de risc de pobresa després de les transferències socials. Per sexe. 2015
        Homes        Dones        Total
Catalunya   18,9   19,019,0
Espanya   22,5   21,822,1
Zona euro   :   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Nota: Les dades de Catalunya corresponents als anys 2004-2010 estan pendents de ser revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011, per tal que siguin comparables.

Advertiment: Les taxes de risc de pobresa abans de les transferències socials per Catalunya de l'any 2013, publicades el 31 d'octubre del 2014 eren errònies, s'han esmenat el 16 de desembre del 2014.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de juny del 2016.

Més informació a:

 Població i condiciones socials. Eurostat. (Abans de les transferències socials).
 Població i condiciones socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Bretxa del risc de pobresa. Per grups d'edat i sexe T