Taxa de risc de pobresa. Per sexe. 2015M 

Taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials. Per sexe. 2015
        Homes        Dones        Total
Catalunya   24,9        24,9     24,9     
Espanya   30,8        29,5     30,1     
Zona euro   25,1 (e)   26,0 (e)25,6 (e)
Unió Europea   25,4 (e)   26,5 (e)25,9 (e)
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(e) Valor estimat.
Amunt
Taxa de risc de pobresa després de les transferències socials. Per sexe. 2015
        Homes        Dones        Total
Catalunya   18,9        19,0     19,0     
Espanya   22,5        21,8     22,1     
Zona euro   16,8 (e)   17,7 (e)17,3 (e)
Unió Europea   16,9 (e)   17,7 (e)17,3 (e)
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(e) Valor estimat.

Nota: Les dades de Catalunya corresponents als anys 2004-2010 estan pendents de ser revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011, per tal que siguin comparables.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de juny del 2016.

Taula completada amb data 11 de novembre del 2016.

Més informació a:

 Població i condiciones socials. Eurostat. (Abans de les transferències socials).
 Població i condiciones socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Bretxa del risc de pobresa. Per grups d'edat i sexe T