Taxa de risc de pobresa. Per sexe. 2016M 

Taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials. Per sexe. 2016
        Homes        Dones        Total
Catalunya   24,0   25,424,7
Espanya   30,1   28,929,5
Zona euro   25,0   26,425,7
Unió Europea   25,2   26,625,9
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Taxa de risc de pobresa després de les transferències socials. Per sexe. 2016
        Homes        Dones        Total
Catalunya   18,2   20,019,2
Espanya   22,6   22,122,3
Zona euro   16,7   18,117,4
Unió Europea   16,6   17,917,3
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Sèries revisades amb data 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condiciones socials. Eurostat. (Abans de les transferències socials).
 Població i condiciones socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: