Taxa de risc de pobresa. Per sexe. 2014M 

Taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials. Per sexe. 2014
        Homes        Dones        Total
Catalunya   28,8   30,029,4
Espanya   31,3   30,831,1
Zona euro   25,3   26,225,8
Unió Europea   25,6   26,626,1
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Taxa de risc de pobresa després de les transferències socials. Per sexe. 2014
        Homes        Dones        Total
Catalunya   20,2   21,620,9
Espanya   22,4   22,122,2
Zona euro   16,5   17,717,1
Unió Europea   16,7   17,717,2
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Nota: Les dades de Catalunya corresponents als anys 2004-2010 estan pendents de ser revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011, per tal que siguin comparables.

Advertiment: Les taxes de risc de pobresa abans de les transferències socials per Catalunya de l'any 2013, publicades el 31 d'octubre del 2014 eren errònies, s'han esmenat el 16 de desembre del 2014.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 30 de juliol del 2015.

Sèries revisades amb data 8 d'abril del 2016.

Més informació a:

 Població i condiciones socials. Eurostat. (Abans de les transferències socials).
 Població i condiciones socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Societat
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T
 Llits d'hospital T
 Principals causes de mort T
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Bretxa del risc de pobresa. Per grups d'edat i sexe T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T
 Despesa en prestacions socials respecte al PIB T