Volum del transport de passatgers respecte al PIB. 2013M 

           2011           2012           2013
Catalunya   92,0   88,289,2
Espanya   90,7   89,088,7
Zona euro   :   ::
Unió Europea   93,2   92,293,1
Unitats: Índex base 2000=100.

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 17 de juny del 2016.

Més informació a:

 Transport. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Economia
 Producte interior brut T
 PIB per habitant T
 PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) T
 Valor afegit brut. Per sectors T
 Comerç exterior T
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T
 Ajuts de l'estat respecte al PIB T
 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) T
 Producció final agrària T
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Establiments turístics T
 Places turístiques T
 Pernoctacions T
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T