Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Economia > Resultats

Volum del transport de passatgers respecte al PIB. 2011M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Valor
           2009           2010           2011
Catalunya   96,5   91,790,7
Espanya   94,4   91,390,4
Zona euro (UE-18)   :   ::
Unió Europea (UE-27)   97,2   94,393,4
Unitats: Índex base 2000=100 (PIB base 2000).
: No disponible.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i Eurostat.

Àmbit geogràfic: Unió Europea (27).


Data de publicació:

Darrer període (2011): 23 de gener del 2014.

Sèries d'Espanya, zona euro i Unió Europea revisades en data 13 de març del 2014 (sense canvis).

Més informació a:

 Transport. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Economia
 Producte interior brut T
 Valor afegit brut. Per sectors T
 Comerç exterior T
 Integració del comerç de béns T
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T
 Ajuts de l'estat respecte al PIB T
 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) T
 Producció final agrària T
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Establiments turístics T
 Places turístiques T
 Pernoctacions T
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

20.01.2015