Volum del transport de passatgers respecte al PIB. 2013M 

           2011           2012           2013
Catalunya   92,0   88,289,2
Espanya   90,7   89,088,7
Zona euro   :   ::
Unió Europea   93,2   92,293,1
Unitats: Índex base 2000=100.

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 17 de juny del 2016.

Més informació a:

 Transport. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

Sou aquí: