Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016M RSS 

Catalunya. 2016
        Despesa total        Percentatge (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Despesa total   :   :   90.344,1   :   :100,0
Aliments i begudes no alcohòliques   :   :   13.563,5   :   :15,0
Begudes alcohòliques i tabac   :   :   1.536,9   :   :1,7
Vestit i calçat   :   :   4.408,7   :   :4,9
Habitatge   :   :   27.689,1   :   :30,6
Mobles i parament de la llar   :   :   3.988,5   :   :4,4
Sanitat   :   :   3.010,1   :   :3,3
Transport   :   :   10.809,8   :   :12,0
Comunicacions   :   :   2.795,9   :   :3,1
Oci i cultura   :   :   5.272,7   :   :5,8
Educació   :   :   1.655,3   :   :1,8
Restaurants i hotels   :   :   8.152,8   :   :9,0
Altres béns i serveis   :   :   7.460,6   :   :8,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.

Amunt
Espanya. 2016
        Despesa total        Percentatge (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Despesa total   :   :   520.119,2   :   :100,0
Aliments i begudes no alcohòliques   :   :   76.050,0   :   :14,6
Begudes alcohòliques i tabac   :   :   9.892,6   :   :1,9
Vestit i calçat   :   :   26.769,7   :   :5,2
Habitatge   :   :   160.566,6   :   :30,9
Mobles i parament de la llar   :   :   23.657,3   :   :4,6
Sanitat   :   :   17.829,6   :   :3,4
Transport   :   :   60.193,5   :   :11,6
Comunicacions   :   :   16.270,4   :   :3,1
Oci i cultura   :   :   29.395,4   :   :5,7
Educació   :   :   7.360,0   :   :1,4
Restaurants i hotels   :   :   51.282,8   :   :9,9
Altres béns i serveis   :   :   40.851,2   :   :7,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.

Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 29 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística de despesa en consum de les llars. Idescat.
 Enquesta de pressupostos familiars. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Ingressos i consum de les llars
 Despesa mitjana de les llars. Base 2016 T
 Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 T
 Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 T
 Matriculació de vehicles. Per tipus T

Sou aquí: