Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   1.089.214   1.028.069   1.023.398   -6,0   -5,6-0,5
De 0 a 14 anys   182.999   169.177   164.466   -6,0   -7,6-2,8
De 15 a 64 anys   872.412   823.862   822.120   -6,1   -5,6-0,2
De 65 anys i més   33.803   35.030   36.812   -2,0   3,65,1
Homes   570.199   536.072   531.368   -6,5   -6,0-0,9
De 0 a 14 anys   94.588   87.453   85.098   -6,0   -7,5-2,7
De 15 a 64 anys   460.564   433.039   429.941   -6,8   -6,0-0,7
De 65 anys i més   15.047   15.580   16.329   -2,1   3,54,8
Dones   519.015   491.997   492.030   -5,4   -5,20,0
De 0 a 14 anys   88.411   81.724   79.368   -6,1   -7,6-2,9
De 15 a 64 anys   411.848   390.823   392.179   -5,4   -5,10,3
De 65 anys i més   18.756   19.450   20.483   -2,0   3,75,3
Percentatge sobre la població total (%)   14,5   13,7   13,6   ..   ....
Unitats: Persones.

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   5.023.487   4.729.644   4.618.581   -9,4   -5,8-2,3
De 0 a 14 anys   751.409   703.208   683.240   -7,3   -6,4-2,8
De 15 a 64 anys   3.967.117   3.721.671   3.635.795   -9,3   -6,2-2,3
De 65 anys i més   304.961   304.765   299.546   -15,7   -0,1-1,7
Homes   2.570.247   2.409.627   2.341.506   -10,0   -6,2-2,8
De 0 a 14 anys   386.849   362.403   351.998   -7,3   -6,3-2,9
De 15 a 64 anys   2.033.794   1.898.571   1.844.731   -9,9   -6,6-2,8
De 65 anys i més   149.604   148.653   144.777   -16,8   -0,6-2,6
Dones   2.453.240   2.320.017   2.277.075   -8,9   -5,4-1,9
De 0 a 14 anys   364.560   340.805   331.242   -7,2   -6,5-2,8
De 15 a 64 anys   1.933.323   1.823.100   1.791.064   -8,7   -5,7-1,8
De 65 anys i més   155.357   156.112   154.769   -14,5   0,5-0,9
Percentatge sobre la població total (%)   10,7   10,1   9,9   ..   ....
Unitats: Persones.

Font: INE. Padró municipal d'habitants.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 27 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Padró municipal d'habitants. Ampliació de resultats de la població extrangera. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat T
 Concessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe T
 Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe T
 Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe T

Sou aquí: