Taxa de risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) i els seus components. Base 2013M RSS 

Catalunya. 2015
           2015
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE)23,5
Taxa de risc de pobresa19,0
Baixa intensitat de treball (1)8,8
Privació material severa6,7
Unitats: Percentatge de població.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.


(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.

Amunt
Espanya. 2015
           2015
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE)28,6
Taxa de risc de pobresa22,1
Baixa intensitat de treball (1)15,4
Privació material severa6,4
Unitats: Percentatge de població.

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.


(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.

Advertiment: Les dades corresponents a l'any 2013, publicades el 31 d'octubre de 2014, es van revisar el 25 de novembre del 2015.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de juny del 2016.

Més informació a:

 Distribució de la renda, risc de pobresa i exlusió social. Base 2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual per persona i unitat de consum. Per sexe i edat. Base 2013 T
 Indicadors de distribució personal de la renda. Base 2013 T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar. Base 2013 T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) i els seus components. Base 2013 T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe. Base 2013 T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T