Comerç · Serveis 

Índex

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)
Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS)
Població ocupada en els serveis
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)
Índexs de comerç al detall (ICD)


IndicadorIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)    Novembre/2016     Desembre/2016 
IASS mensual (variació interanual)  4,9 %  3,4 %
 
IndicadorIndicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS)    II/2016     III/2016 
IPROSS trimestral (variació interanual)  5,0 %  3,8 %
 
IndicadorÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS)    Novembre/2016     Desembre/2016 
Índex (base 2010=100)  85,4  137,7
(Variació interanual)  0,6 %  3,2 %
IndicadorÍndexs de comerç al detall (ICD)    Novembre/2016     Desembre/2016 
Índex general sense estacions de servei (preus corrents)  97,8  122,3
(Variació interanual)  2,5 %  2,1 %
IndicadorPoblació ocupada en els serveis    III/2016     IV/2016 
Població ocupada en els serveis (en milers de persones)  2.404,0  2.382,6
(Variació interanual)  4,8 %  4,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T