Comerç · Serveis 

Índex

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)
Població ocupada en els serveis
Índexs de comerç al detall (ICD)


IndicadorIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)    12/17     01/18 
IASS mensual (variació interanual)  1,8 %  8,0 %
 
IndicadorIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)    T3/17     T4/17 
IPROSS trimestral (variació interanual)  4,1 %  3,5 %
 
IndicadorÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS)    01/18     02/18 
Índex preus corrents (base 2015=100)  108,3  79,0
(Variació interanual)  -4,6 %  -0,5 %
IndicadorÍndexs de comerç al detall (ICD)    01/18     02/18 
Índex general sense estacions de servei (preus corrents)  103,4  87,9
(Variació interanual)  2,0 %  1,1 %
IndicadorPoblació ocupada en els serveis    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  2.448,8  2.427,7
(Variació interanual)  1,9 %  1,9 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: