Construcció 

Índex

Habitatges en construcció (visats d'obra)
Licitació oficial d'obres (data de publicació)
Licitació oficial d'obres (data d'obertura)
Població ocupada en la construcció. Per situació professional

Índex de costos de construir
Indicadors del ciment
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finquesIndicadorHabitatges en construcció (visats d'obra)    Gener/2017     Febrer/2017 
Visats d'obra (nombre d'habitatges)  1.544  1.535
(Variació interanual)  15,9 %  43,1 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data de publicació)    Febrer/2017     Març/2017 
Total (milions d'euros)  78,4  94,5
(Variació interanual)  113,3 %  37,5 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data d'obertura)    Març/2017     Abril/2017 
Total (milions d'euros)  104,8  145,6
(Variació interanual)  76,0 %  102,8 %
IndicadorÍndex de costos de construir    Juliol/2016     Agost/2016 
Índex (base desembre 1994=100)  180,9  180,7
(Variació interanual)  -1,1 %  0,2 %
IndicadorIndicadors del ciment    Març/2017     Abril/2017 
Consum (en milers de tones)  169,1  134,7
(Variació interanual)  30,7 %  -4,4 %
IndicadorHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques    Gener/2017     Febrer/2017 
Nombre de finques hipotecades  5.603  5.105
(Variació interanual)  7,6 %  -2,3 %
IndicadorPoblació ocupada en la construcció. Per situació professional    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  185,4  198,3
(Variació interanual)  4,2 %  14,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: