Construcció 

Índex

Habitatges en construcció (visats d'obra)
Licitació oficial d'obres (data de publicació)
Licitació oficial d'obres (data d'obertura)
Població ocupada en la construcció. Per situació professional

Índex de costos de construir
Indicadors del ciment
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finquesIndicadorHabitatges en construcció (visats d'obra)    12/17     01/18 
Visats d'obra (nombre d'habitatges)  1.036  1.275
(Variació interanual)  11,4 %  -17,4 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data de publicació)    12/17     01/18 
Total (milions d'euros)  194,6  88,1
(Variació interanual)  39,3 %  40,5 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data d'obertura)    02/18     03/18 
Total (milions d'euros)  238,6  184,6
(Variació interanual)  295,7 %  90,2 %
IndicadorÍndex de costos de construir    07/16     08/16 
Índex (base desembre 1994=100)  180,9  180,7
(Variació interanual)  -1,1 %  0,2 %
IndicadorIndicadors del ciment    08/17     09/17 
Consum (en milers de tones)  150,2  146,8
(Variació interanual)  15,1 %  2,8 %
IndicadorHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques    12/17     01/18 
Hipoteques sobre habitatges  2.977  4.865
(Variació interanual)  -5,3 %  13,6 %
IndicadorPoblació ocupada en la construcció. Per situació professional    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  215,6  211,8
(Variació interanual)  12,6 %  14,2 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: