Construcció 

Índex

Habitatges en construcció (visats d'obra)
Licitació oficial d'obres (data de publicació)
Licitació oficial d'obres (data d'obertura)
Població ocupada en la construcció

Índex de costos de construir
Indicadors del ciment
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finquesIndicadorHabitatges en construcció (visats d'obra)    Novembre/2016     Desembre/2016 
Visats d'obra (nombre d'habitatges)  1.254  930
(Variació interanual)  -89,4 %  -91,2 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data de publicació)    Desembre/2016     Gener/2017 
Total (milions d'euros)  139,7  62,9
(Variació interanual)  122,7 %  19,7 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data d'obertura)    Gener/2017     Febrer/2017 
Total (milions d'euros)  175,2  63,9
(Variació interanual)  103,4 %  -16,6 %
IndicadorÍndex de costos de construir    Juliol/2016     Agost/2016 
Índex (base desembre 1994=100)  180,9  180,7
(Variació interanual)  -1,1 %  0,2 %
IndicadorIndicadors del ciment    Gener/2017     Febrer/2017 
Consum (en milers de tones)  135,3  139,6
(Variació interanual)  31,1 %  9,3 %
IndicadorHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques    Novembre/2016     Desembre/2016 
Nombre de finques hipotecades  4.476  4.186
(Variació interanual)  -1,8 %  -4,6 %
IndicadorPoblació ocupada en la construcció    III/2016     IV/2016 
Població ocupada en la construcció (en milers de persones)  191,6  185,4
(Variació interanual)  6,7 %  4,2 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T