Empreses · Finances 

Índex

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)
Indicadors de clima empresarial
Creació i dissolució de societats mercantils
Ampliació de capital de societats mercantils
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs


IndicadorÍndex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)    III/2017     IV/2017 
(Base 2013 I trim.=100)  143,8  140,6
(Variació trimestral)  0,9 %  -2,2 %
IndicadorIndicadors de clima empresarial    II/2017     III/2017 
Marxa del negoci (trimestre actual)  20,2  15,2
Marxa del negoci (Expectatives per al proper trim.)  20,2  15,4
IndicadorCreació i dissolució de societats mercantils    Setembre/2017     Octubre/2017 
Nombre de societats creades  931  1.299
(Variació interanual)  -34,4 %  -11,6 %
IndicadorAmpliació de capital de societats mercantils    Setembre/2017     Octubre/2017 
Capital (milions d'euros)  369,4  266,2
(Variació interanual)  79,5 %  -2,1 %
IndicadorProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs    II/2017     III/2017 
Nombre  335  198
(Variació interanual)  2,1 %  -23,3 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: