Empreses · Finances 

Índex

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)
Indicadors de clima empresarial
Creació i dissolució de societats mercantils
Ampliació de capital de societats mercantils
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs


IndicadorÍndex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)    I/2017     II/2017 
(Base 2013 I trim.=100)  138,9  142,6
 
IndicadorIndicadors de clima empresarial    IV/2016     I/2017 
Marxa del negoci (trimestre actual)  15,2  13,5
Marxa del negoci (Expectatives per al proper trim.)  10,2  23,2
IndicadorCreació i dissolució de societats mercantils    Febrer/2017     Març/2017 
Nombre de societats creades  1.783  2.240
(Variació interanual)  -20,1 %  5,6 %
IndicadorAmpliació de capital de societats mercantils    Febrer/2017     Març/2017 
Capital (milions d'euros)  664,5  694,8
(Variació interanual)  -22,7 %  32,7 %
IndicadorProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs    III/2016     IV/2016 
Nombre  231  303
(Variació interanual)  -4,5 %  2,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T