Empreses · Finances 

Índex

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)
Indicadors de clima empresarial
Creació i dissolució de societats mercantils
Ampliació de capital de societats mercantils
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs


IndicadorÍndex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)    T1/18     T2/18 
(Base 2013 I trim.=100)  137,4  140,0
(Variació trimestral)  -2,3 %  1,9 %
IndicadorIndicadors de clima empresarial    T4/17     T1/18 
Marxa del negoci (trimestre actual)  9,1  10,2
Marxa del negoci (Expectatives per al proper trim.)  11,7  18,6
IndicadorCreació i dissolució de societats mercantils    02/18     03/18 
Nombre de societats creades  1.618  1.702
(Variació interanual)  -9,3 %  -24,0 %
IndicadorAmpliació de capital de societats mercantils    02/18     03/18 
Capital (milions d'euros)  409,0  312,5
(Variació interanual)  -38,4 %  -55,0 %
IndicadorProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs    T3/17     T4/17 
Nombre  198  311
(Variació interanual)  -23,3 %  -15,0 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: