Empreses · Finances 

Índex

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)
Indicadors de clima empresarial
Creació i dissolució de societats mercantils
Ampliació de capital de societats mercantils
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs


IndicadorÍndex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)    II/2017     III/2017 
(Base 2013 I trim.=100)  142,6  143,8
(Variació trimestral)  2,6 %  0,9 %
IndicadorIndicadors de clima empresarial    I/2017     II/2017 
Marxa del negoci (trimestre actual)  13,5  20,2
Marxa del negoci (Expectatives per al proper trim.)  23,2  20,2
IndicadorCreació i dissolució de societats mercantils    Juliol/2017     Agost/2017 
Nombre de societats creades  1.654  1.427
(Variació interanual)  -22,3 %  -24,9 %
IndicadorAmpliació de capital de societats mercantils    Juliol/2017     Agost/2017 
Capital (milions d'euros)  312,9  265,5
(Variació interanual)  -28,9 %  -21,7 %
IndicadorProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs    I/2017     II/2017 
Nombre  287  335
(Variació interanual)  5,5 %  2,1 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: