La nova Administració electrònica

  • Ponents:
    • Miquel Vecino, Àrea d’Innovació i Administració Electrònica (VEH)
  • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
  • Lloc: Sala d'Actes. Idescat (On som)
  • Dates: ajornada
  • Règim: obert
  • Places: 45
  • Hores lectives: 1 h 30 min
  • Codi de l'activitat: O327/2017

Destinataris

Preferentment personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Resum

Les tecnologies de la informació i la comunicació han transformat la nostra manera de viure i de relacionar-nos, l'economia, la política, la cultura, la societat en general i, per tant, també l'Administració. Al segle XXI, l'Administració ha esdevingut una Administració electrònica. La sessió abordarà les eines corporatives que l'Administració posa al servei dels ciutadans i del propi personal al seu servei per a la tramitació electrònica de l'acció administrativa (seu electrònica, tramitador genèric d'expedients, tramitador d'ajuts i subvencions, TEEC/GEEC, e-NOTUM, còpia electrònica, digitalització segura, arxiu electrònic -ARESTA- etc.).

Inscripció

En aquests moments la inscripció a aquesta activitat encara no està oberta.

You are here: