Saltar al contingut principal

Compte de fluxos de materials per a Catalunya

 • Ponents:
  • Sergio Sastre, ENT Environment & Management
  • Jordi Galter, Sub-direcció General de Producció i Coordinació. Idescat
  • Carme Saborit, Sub-direcció General de Producció i Coordinació. Idescat
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: sala d'actes de l'Idescat
 • Dates: 26 d'octubre del 2018
 • Règim: obert
 • Places: 45
 • Hores lectives: 1 h 30 min
 • Codi de l'activitat: O353/2018

Destinataris

Preferentment personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 26.10.2018

  12.30 h – 14.00 h

Descarregar

Resum

El Compte de fluxos de materials (CFM) mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques. Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos. El CFM s'ha establert a la Unió Europea com una eina bàsica per a la presa de decisions en polítiques públiques relatives a l'ús eficient dels recursos naturals, la prevenció i gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic. Els objectius de la sessió són presentar els treballs desenvolupats per al càlcul i l'anàlisi dels indicadors de fluxos de materials per a Catalunya, d'acord amb la metodologia d'Eurostat harmonitzada en l'àmbit europeu, i oferir uns primers resultats.

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.