Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals

 • Ponents:
  • Joana Marí, responsable de consultoria del Registre de Protecció de Dades. Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  • Josep M. Martínez, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat
  • Vicenç Meléndez, Subdirecció de Producció i Coordinació. Idescat
  • Mònica Gasulla, Sub-direcció General de Producció i Coordinació. Idescat
 • Organitzat per: Autoritat Catalana de Protecció de Dades i Escola d'Administració Pública de Catalunya
 • Lloc: Sala d'Actes. Idescat (On som)
 • Dates: 14 i 15 de juny del 2017
 • Règim: restringit
 • Places: 45
 • Hores lectives: 6 h
 • Codi de l'activitat: R320/2017

Objectius

-Clarificar el règim i la naturalesa dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, especialment als efectes de la seva gestió (recollida d'informació, tractament, custòdia i accés).

-Familiaritzar-se amb la problemàtica del control de la revelació estadística en la difusió de dades individuals sotmeses al secret estadístic.

-Conèixer el funcionament del Registre de fitxers estadístics a càrrec de l'Idescat.

Destinataris

Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració Local que tingui responsabilitat en fitxers amb dades sotmeses al secret estadístic, ja sigui des del punt de vista jurídic, organitzatiu, tecnològic o metodològic.

Horari

 • 14.06.2017

  11.00 h – 14.00 h

 • 15.06.2017

  11.00 h – 14.00 h

Descarregar

Programa

 • 1. Regulació legal de la protecció de dades personals visió comparada amb la regulació estadísitica.
 • 2. Principals canvis introduits pel nou Reglament europeu de protecció de dades.
 • 3. Règim jurídic del secret estadístic a Catalunya. Legislació aplicable.
 • 4. La preservació del secret estadístic en la recollida i el tractament de la informació.
 • 5. El control de la revelació estadística en la difusió i la cessió de dades personals.
 • 6. El Registre de fitxers estadístics a càrrec de l'Idescat.

Resum

El seminari pretén proporcionar informació conceptual i operativa a les persones responsables de fitxers que contenen dades sotmeses al secret estadístic. Aquesta guia es farà atenent les seves connexions amb la protecció genèrica de dades personals i a les regulacions sobre confidencialitat estadística aplicable a l'estadística oficial catalana. D'aquesta manera, es pretén clarificar diversos àmbits que envolten la gestió d'aquest tipus de fitxers i el control de la revelació estadística que cal aplicar-hi, així com recollir elements, aspectes i situacions que puguin requerir ulteriors accions formatives, divulgatives o d'assessorament tècnic.

Observacions

Aquest seminari està organitzat per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), en el marc del Programa de formació de la Generalitat 2017 que gestiona l'EAPC i dins l'àmbit "Processos administratius, funció estratègica".

Caldrà que us hi inscriviu per mitjà de l'ATRI o bé, si no hi teniu accés, per mitjà de les persones responsables de formació del vostre departament. Consulteu el web de l'EAPC.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives se li expedirà un certificat d'assistència.

You are here: