Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes

  • Ponents:
    • Personal tècnic de l'Institut d'Estadística de Catalunya
  • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
  • Lloc: Sala de Microinformàtica. Idescat (On som)
  • Dates: a demanda
  • Règim: restringit
  • Places: 6
  • Hores lectives: 9 h
  • Codi de l'activitat: R323/2017

Objectius

-Saber presentar dades (estadística descriptiva) relacionades amb la gestió de la seva unitat.

-Elaborar un projecte o pla d'acció amb les dades pròpies de la seva unitat.

Destinataris

Personal tècnic i administratiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que ha d'ocupar-se del tractament i presentació d'informació quantitativa.

Resum

Curs de caràcter introductori que pretén facilitar les eines bàsiques per organitzar i descriure la informació numèrica disponible, provinent de la gestió administrativa o d'origen estadístic. S'introdueixen els conceptes bàsics de l'estadística descriptiva amb el programari ofimàtic habitual i es posa un èmfasi especial en l'estudi de cada cas individual amb sessions personalitzades. No hi ha requisits pel que fa a nocions avançades d'estadística ni en l'ús d'ordinadors.

Observacions

Metodologia: En aquest taller es combina el treball en l'entorn virtual per a la presentació de projectes o plans d'acció, la lectura de continguts i altres activitats amb les sessions presencials per al treball col·lectiu dels continguts.

Es fa un seguiment per donar suport a l'aplicació tant en l'entorn virtual, a través de fòrum, com presencial, si escau. La profunditat en l'assessorament als projectes es fa en funció de les hores lectives que es preveuen en aquest programa, per a la qual cosa han de tenir una complexitat i un grau de resolució similar.

És imprescindible que els alumnes tinguin els coneixements estadístics requerits.

És un curs inclòs en la Línia d'actualització i aprofundiment, Funció d'organització i processos, del Catàleg de Cursos 2017 de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Avaluació:

En aquesta activitat s'avalua l'aprenentatge de l'alumnat i la transferència al lloc de treball.

Per avaluar la transferència al lloc de treball de manera adequada cal la implicació dels comandaments de les persones assistents, que hauran de formalitzar el seu compromís per correu electrònic.

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a les persones que obtinguin 65% o més de la puntuació en les activitats del curs.

Usted está aquí: