Curs de tractament de dades i introducció al disseny de mostres (edició Agència de Residus de Catalunya)

 • Ponents:
  • Mònica Gasulla, Sub-direcció General de Producció i Coordinació. Idescat
  • Albert Soria, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: Sala de formació. ARC
 • Dates: 17, 19, 26 i 31 d'octubre del 2017
 • Règim: restringit
 • Places: 12
 • Hores lectives: 16 h
 • Codi de l'activitat: R335/2017

Destinataris

Personal tècnic de l'Agència de Residus de Catalunya, amb coneixements bàsics previs d'estadística que té una vinculació amb tasques de gestió, tractament i anàlisis d'informació

Horari

 • 17.10.2017

  10.00 h – 14.00 h

 • 19.10.2017

  10.00 h – 14.00 h

 • 26.10.2017

  10.00 h – 14.00 h

 • 31.10.2017

  10.00 h – 14.00 h

Descarregar

Programa

 • 1. Introducció i definicions.
 • a.Fitxers de dades.
 • b.Tipus de variables i descripcions de registres.
 • c.Orígens de dades: registres, censos i enquestes.
 • d.Lectura, importació, exportació i fusió de fitxers de dades.
 •  
 • 2. Validació, depuració i consistència.
 •  
 • 3. Manipulació de dades: càlcul i recodificació de variables.
 •  
 • 4. Elaboració de resultats: resums numèrics i gràfics.
 • a.Anàlisi univariant.
 • b.Anàlisi bivariant.
 • c.Sèries temporals.
 •  
 • 5. Introducció al disseny de mostres.
 • a.Mostreig aleatori simple, estratificat i per conglomerats.
 • b.Grandària mostral i càlcul de l'error.
 • c.Càlcul de factors d'elevació i obtenció de resultats.
 •  
 • 6. Inferència estadística.

Observacions

Tots els casos pràctics es faran amb el programari Microsoft Excel i amb el suport puntual d'algun paquet estadístic de programari lliure.

You are here: