Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per grups d'edat

Població a 1 de gener. Per grups d'edat Catalunya. 2020 (p)
Valor Percentatge (%) Variació (%)
De 0 a 19 anys 1.581.341 20,47 0,7
De 20 a 39 anys 1.852.504 23,97 1,3
De 40 a 59 anys 2.380.493 30,81 1,5
De 60 a 79 anys 1.465.693 18,97 3,4
De 80 anys i més 446.998 5,78 -2,1
Total 7.727.029 100,00 1,4
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població.
(p) Dada provisional.
Població a 1 de gener. Per grups d'edat Espanya. 2020 (p)
Valor Percentatge (%) Variació (%)
De 0 a 19 anys .. .. ..
De 20 a 39 anys .. .. ..
De 40 a 59 anys .. .. ..
De 60 a 79 anys .. .. ..
De 80 anys i més .. .. ..
Total .. .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 7 de maig de 2020.

Estadística EP

Nota metodològica

La font de les dades sobre l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les estimacions de població a 1 de gener, elaborades per l'Idescat. Les estimacions de població són una font de base censal que té per objectiu proporcionar una sèrie temporal homogènia des del 1981 sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

En el període 1981–2011 s'han utilitzat les estimacions intercensals de població. Des del 2012 i fins a l'execució d'un nou cens de població, es fan servir les estimacions postcensals de població.