Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Total 316.599 4,7
Homes 160.078 4,9
Dones 156.521 4,4
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Total 2.545.729 2,5
Homes 1.257.650 2,6
Dones 1.288.079 2,4
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Padró d'espanyols residents a l'estranger.

Darrera actualització: 29 d'abril de 2019.

Estadística PHRE

Nota metodològica

El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi en què estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. L'objectiu és l'obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents fora, a partir d'una explotació inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger de les persones que l'últim municipi en què estan inscrites és un de Catalunya.