Saltar al contingut principal
Llars. Per tipus Catalunya. 2019
Valor % sobre el total
Total 3.012,5 100,0
Sense nucli 871,4 28,9
Unipersonals 786,6 26,1
Dues persones i més 84,8 2,8
Amb un nucli 2.081,2 69,1
Parella sense fills 723,4 24,0
Parella amb fills 1.033,7 34,3
Mare o pare amb fills 324,1 10,8
Amb dos nuclis o més 59,9 2,0
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta contínua de llars de l'INE.
Llars. Per tipus Espanya. 2019
Valor % sobre el total
Total 18.580,0 100,0
Sense nucli 5.320,0 28,6
Unipersonals 4.771,4 25,7
Dues persones i més 548,6 3,0
Amb un nucli 12.854,8 69,2
Parella sense fills 4.138,7 22,3
Parella amb fills 6.613,6 35,6
Mare o pare amb fills 2.102,5 11,3
Amb dos nuclis o més 405,2 2,2
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta contínua de llars.

Darrera actualització: 8 de maig de 2020.

Estadística ECLL

Nota metodològica

L'Enquesta contínua de llars és una estadística contínua que ofereix informació anualment sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població, de les llars i dels habitatges.

Els objectius de l'Enquesta són, d'una banda, obtenir una estadística anual amb les variables bàsiques de la població, les llars i els habitatges, semblantment al Cens de població i habitatges, però amb informació més agregada. D'altra banda, facilitar l'elaboració d'enquestes a les llars que es puguin adreçar a submostres de l'Enquesta contínua de llars.

L'Enquesta contínua de llars és una operació per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE. L'Idescat difon els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener, per Catalunya i províncies.

La tipologia de llars utilitzada es basa en la noció de nuclis familiars, que és una idea restringida de família, ja que la limita als vincles de parentiu més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars:

  • parella sense fills
  • parella amb un fill o més
  • pare amb un fill o més
  • mare amb un fill o més

Les mares o els pares que viuen sols amb els seus fills també es denominen famílies monoparentals.

Com que es tracta de dades mostrals, els resultats s'han arrodonit convenientment. Per això algun total pot no coincidir amb la suma de la desagregació.