Saltar al contingut principal

Migracions internes. Per grups d'edat

Emigracions amb destinació a la resta d'Espanya Catalunya. 2019 (p)
Valor Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
De 0 a 14 anys 5.449 4,6 -19,3
De 15 a 29 anys 16.241 13,4 30,6
De 30 a 44 anys 18.578 11,0 5,2
De 45 a 59 anys 7.255 4,3 -14,1
De 60 a 74 anys 2.938 2,5 -44,1
De 75 anys i més 1.918 2,7 -22,8
Total 52.379 6,8 -1,2
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Nota: La taxa per 1.000 habitants és provisional.
(p) Dada provisional.
Immigracions procedents de la resta d'Espanya Catalunya. 2019 (p)
Valor Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
De 0 a 14 anys 5.449 4,6 -2,3
De 15 a 29 anys 16.241 13,4 5,1
De 30 a 44 anys 18.578 11,0 4,2
De 45 a 59 anys 7.255 4,3 8,1
De 60 a 74 anys 2.938 2,5 1,5
De 75 anys i més 1.918 2,7 1,3
Total 52.379 6,8 4,0
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Nota: La taxa per 1.000 habitants és provisional.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Estadística MM

Nota metodològica

L'operació estadística Moviments migratoris ofereix informació sobre els desplaçaments de les persones per un canvi de residència entre un municipi català i qualsevol altre de Catalunya, de la resta d'Espanya o de l'estranger.

L'Idescat elabora aquesta operació a partir de les altes i baixes padronals per canvi de residència que recull l'Estadística de variacions residencials (EVR) realitzada per l'INE.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona motivat per un canvi de residència i, també, al fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.