Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per escenaris d'evolució i grups d'edat

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per escenaris d'evolució i grups d'edat Catalunya. 2060
Valor Percentatge (%)
Escenari baix 6.905.766 100,00
De 0 a 15 anys 883.059 12,79
De 16 a 64 anys 3.866.412 55,99
De 65 anys i més 2.156.295 31,22
Escenari mitjà 8.770.092 100,00
De 0 a 15 anys 1.209.540 13,79
De 16 a 64 anys 4.944.860 56,38
De 65 anys i més 2.615.692 29,83
Escenari alt 10.490.139 100,00
De 0 a 15 anys 1.554.108 14,81
De 16 a 64 anys 5.896.050 56,21
De 65 anys i més 3.039.981 28,98
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018).
Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per grups d'edat Espanya. 2060
Valor Percentatge (%)
Població 49.042.063 100,00
De 0 a 15 anys 6.697.868 13,66
De 16 a 64 anys 27.311.195 55,69
De 65 anys i més 15.033.001 30,65
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE.

Darrera actualització: 22 de maig de 2019.

Estadística PROJ

Nota metodològica

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les Projeccions de població (base 2018) és la població estimada a 1 de gener de 2018, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011–2017. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2061. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot pel que fa a mitjà termini (horitzó 2030), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa, una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.

Les dades de les projeccions de població (base 2018) han estat actualitzades al maig de 2019.