Saltar al contingut principal

Cinema: Sales, espectadors i recaptació

Cinema: Sales, espectadors i recaptació Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Sales 686 -13,8
Espectadors 19.354.196 1,9
Recaptació (milers d'euros) 122.460 1,1
pel·lícules catalanes 11.134 23,2
pel·lícules resta de l'Estat 8.804 -34,4
pel·lícules estrangeres 102.387 3,7
Font: Departament de Cultura.
Cinema: Sales, espectadors i recaptació Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Sales 3.554 -0,9
Espectadors 101.800.000 5,9
Recaptació (milers d'euros) 602.000 4,7
pel·lícules espanyoles 111.200 -0,4
pel·lícules estrangeres 490.900 5,9
Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Darrera actualització: 24 d'abril de 2018.

Nota metodològica

Les dades de producció de llargmetratges provenen de l'Institut Català d'Empreses Culturals. Per producció catalana s'entén aquella producció cinematogràfica amb participació d'empreses amb seu social a Catalunya, que es qualifica per la seva exhibició en sales de cinema.

Les dades d'exhibició es refereixen a les sales de cinema en actiu d'una o més pantalles, és a dir, a aquelles que han programat projeccions cinematogràfiques en el decurs de l'any. L'estadística s'ha elaborat a partir de la base de dades administratives del Departament de Cultura.

Pel que fa a les dades d'Espanya, la font d'informació és l'Estadística de Cinematografia: Producció, Exhibició, Distribució i Foment, de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport).