Saltar al contingut principal

Espais esportius

Espais esportius Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Espais convencionals 40.106 0,0
Espais singulars 9.337 0,0
Total 49.443 0,0
Font: Consell Català de l'Esport.

Darrera actualització: 9 de gener de 2019.

Estadística EESP

Nota metodològica

La Llei de l'esport de Catalunya estableix la responsabilitat dels municipis per a l'actualització d'un inventari, el nombre de les característiques i el d'equipaments esportius existents en el seu terme municipal.

Com a resultat d'això, s'han de tenir en compte una sèrie de conceptes:

  • Un equipament esportiu és un espai adaptat per al desenvolupament de les diferents pràctiques fisicoesportives.
  • Una instal·lació esportiva és l'espai esportiu que està construït específicament per a la pràctica esportiva.
  • Una àrea d'activitat esportiva és quan s'utilitza el medi natural o les infraestructures no específicament esportives per a la pràctica esportiva.
  • Un espai esportiu convencional és quan aquest respon a un model ben definit, amb unes mides determinades.
  • Un espai esportiu singular és quan la configuració d'aquest depèn en gran mesura de la morfologia del terreny o del disseny mateix de l'espai esportiu.

A partir de l’any 2017, el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) incorpora les instal·lacions de propietat privada residencial i turística (comunitats de veïns, hotels, càmpings, cases rurals, etc.). Paral·lelament a l’augment del nombre de piscines a l‘aire lliure, l’any 2017 també es van incorporar al CEEC moltes pistes de tennis i, en menor quantitat, pistes poliesportives, que són les tres tipologies d’espais esportius que es troben majoritàriament en les instal·lacions de propietat residencial i turística.