Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial

Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial Catalunya.
2 anys 3 anys
2014-2015 57,4 93,4
2013-2014 55,6 93,1
2012-2013 55,7 94,0
2011-2012 58,3 94,0
2010-2011 54,3 94,3
2009-2010 55,1 95,1
2008-2009 55,0 96,5
2007-2008 54,4 97,1
2006-2007 52,5 96,9
2005-2006 52,9 97,3
2004-2005 53,0 96,5
2003-2004 50,9 98,6
2002-2003 50,2 98,6
2001-2002 49,3 99,4
2000-2001 49,8 99,2
1999-2000 47,1 100,6
1998-1999 46,9 100,5
1997-1998 47,6 102,2
1996-1997 47,0 103,5
1995-1996 46,1 101,8
1994-1995 41,6 99,4
1993-1994 39,2 95,1
1992-1993 27,8 79,3
1991-1992 20,6 62,0
Font: Departament d'Ensenyament.
Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial Espanya.
2 anys 3 anys
2014-2015 55,4 94,9
2013-2014 52,1 95,9
2012-2013 51,8 95,8
2011-2012 49,8 95,2
2010-2011 48,1 96,6
2009-2010 44,8 99,1
2008-2009 43,0 98,0
2007-2008 35,0 97,6
2006-2007 32,6 96,8
2005-2006 30,0 96,2
2004-2005 28,1 94,6
2003-2004 24,4 95,9
2002-2003 21,7 94,7
2001-2002 20,7 92,4
2000-2001 17,4 89,7
1999-2000 16,0 84,3
1998-1999 14,6 80,3
1997-1998 13,4 72,5
1996-1997 12,5 67,3
1995-1996 11,7 62,9
1994-1995 11,0 57,3
1993-1994 10,7 53,0
1992-1993 8,7 45,7
1991-1992 7,4 38,4
Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Data de publicació: 31 de gener del 2017.

Nota metodològica

La taxa neta d'escolarització per edats és el quocient entre la població escolaritzada en centres autoritzats d'una edat i la població estimada de la mateixa edat. L'edat dels alumnes és la referida al 31 de desembre de l'any que comença el curs acadèmic. La població per edats correspon a les estimacions intercensals de població (per tant, definitives) a 31 de desembre.

L'ús de dues fonts diferents en l'algorisme de càlcul pot donar taxes d'escolarització superiors al 100%.

Taules disponibles

Sou aquí: