Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Catalunya.
Quotes ensenyament Quotes serveis Transferències Altres ingressos Total ingressos corrents Transferències de capital
2014-2015 805,5 330,5 1.183,4 22,3 2.341,7 21,7
2009-2010 665,8 291,1 1.243,1 16,6 2.216,6 5,8
2004-2005 655,0 220,1 1.004,7 69,8 1.949,6 14,2
1994-1995 313,1 121,2 438,0 15,0 887,3 7,3
1990-1991 237,7 95,8 313,5 12,2 659,3 1,3
1985-1986 160,1 54,7 184,4 3,8 403,0 0,0
1981-1982 121,8 37,6 123,1 6,1 288,7 ..
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Espanya.
Quotes ensenyament Quotes serveis Transferències Altres ingressos Total ingressos corrents Transferències de capital
2014-2015 3.378,8 1.310,5 6.162,6 111,9 10.963,8 90,6
2009-2010 2.609,3 1.163,2 6.186,8 79,0 10.038,3 39,8
2004-2005 1.783,1 817,8 4.633,7 94,5 7.329,1 79,8
1994-1995 1.135,4 441,1 2.068,5 45,6 3.690,5 11,4
1990-1991 918,0 373,2 1.641,1 37,5 2.969,9 9,4
1985-1986 570,9 211,6 917,8 9,5 1.709,8 5,0
1981-1982 454,1 142,5 667,7 15,8 1.280,1 ..
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 19 de juliol del 2017.

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. A l'enquesta es detallen les fonts de finançament de l'activitat del centre, amb el seu desglossament per nivells educatius.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: