Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Catalunya.
2014-2015 2009-2010 2004-2005 2000-2001 1994-1995
Quotes ensenyament 737,0 581,5 578,2 308,9 294,3
Quotes serveis 306,9 262,7 197,7 133,2 114,8
Transferències 1.174,1 1.223,9 998,3 641,1 435,4
Altres ingressos 21,7 16,0 69,1 19,7 14,9
Total ingressos corrents 2.239,7 2.084,2 1.843,3 1.102,9 859,4
Transferències de capital 21,3 5,1 13,1 7,7 7,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat.
Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Espanya.
2014-2015 2009-2010 2004-2005 2000-2001 1994-1995
Quotes ensenyament 2.917,0 2.203,2 1.537,9 1.264,6 ..
Quotes serveis 1.198,4 1.048,5 817,8 506,5 ..
Transferències 5.995,7 6.008,1 4.571,5 2.945,9 ..
Altres ingressos 108,6 76,4 91,6 74,0 ..
Total ingressos corrents 10.219,8 9.336,2 6.961,1 4.791,1 ..
Transferències de capital 81,5 37,8 74,2 53,6 ..
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 19 de juliol del 2017. Sèries revisades el 19 de desembre del 2017.

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. A l'enquesta es detallen les fonts de finançament de l'activitat del centre, amb el seu desglossament per nivells educatius.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: