Saltar al contingut principal

Població reclusa. Per tipus de reclusió

Població reclusa. Per tipus de reclusió Catalunya. Valor
Penats (nombre) Penats (%) Preventius (nombre) Preventius (%) Total
2018 6.957 83,1 1.410 16,9 8.367
2017 7.144 85,4 1.223 14,6 8.367
2016 7.302 85,2 1.264 14,8 8.566
2015 7.604 86,3 1.206 13,7 8.810
2014 7.967 85,7 1.327 14,3 9.294
2013 8.289 84,4 1.529 15,6 9.818
2012 8.293 82,4 1.769 17,6 10.062
2011 8.562 81,4 1.951 18,6 10.513
2010 8.563 81,4 1.957 18,6 10.520
2009 8.315 79,0 2.210 21,0 10.525
2008 7.737 77,4 2.259 22,6 9.996
2007 7.209 77,2 2.134 22,8 9.343
2006 7.009 78,5 1.922 21,5 8.931
2005 6.655 80,4 1.625 19,6 8.280
2004 6.458 79,8 1.608 20,2 8.094
2003 6.042 81,7 1.352 18,3 7.394
2002 5.484 79,5 1.415 20,5 6.899
2001 5.134 80,2 1.255 19,8 6.405
2000 4.961 81,7 1.090 18,3 6.073
1999 4.803 81,1 1.121 18,9 5.924
1998 4.656 78,5 1.278 21,5 5.934
1997 4.745 80,2 1.170 19,8 5.915
1996 4.776 79,7 1.212 20,3 5.988
1995 4.998 78,8 1.346 21,2 6.344
1994 5.120 76,8 1.542 23,2 6.662
Font: Departament de Justícia.
Nota: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: Internats judicials).
Població reclusa. Per tipus de reclusió Espanya. Valor
Penats (nombre) Penats (%) Preventius (nombre) Preventius (%) Total
2018 49.678 84,4 9.205 15,6 58.883
2017 50.452 85,8 8.362 14,2 58.814
2016 51.593 86,6 7.996 13,4 59.589
2015 53.930 87,5 7.684 12,5 61.614
2014 56.422 86,8 8.595 13,2 65.017
2013 57.473 86,1 9.292 13,9 66.765
2012 53.948 78,6 10.443 15,2 68.597
2011 58.324 82,8 12.148 17,2 70.472
2010 60.092 81,3 13.837 18,7 73.929
2009 60.499 79,5 15.580 20,5 76.079
2008 55.709 75,8 17.849 24,2 73.558
2007 50.963 76,0 16.137 24,0 67.100
2006 48.956 76,5 15.065 23,5 64.021
2005 47.334 77,5 13.720 22,5 61.054
2004 46.263 77,9 13.112 22,1 59.375
2003 43.820 78,1 12.276 21,9 56.096
2002 40.072 77,2 11.810 22,8 51.882
2001 37.430 78,7 10.414 21,3 47.571
2000 36.004 79,8 9.100 20,2 45.104
1999 33.403 75,6 10.794 24,4 44.197
1998 32.931 74,2 11.439 25,8 44.370
1997 32.501 76,0 10.255 24,0 42.756
1996 34.926 78,8 9.386 21,2 44.312
1995 35.642 78,9 9.556 21,1 45.198
1994 36.433 75,6 11.768 24,4 48.201
Font: Ministeri de l'Interior.
Nota: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: Internats judicials).

Darrera actualització: 19 de març de 2019.

Nota metodològica

La classificació de la població reclusa a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.