Saltar al contingut principal

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 21.015 6,8
Residents a Catalunya 19.678 5,7
Residents a fora de Catalunya 1.337 25,4
a la resta d'Espanya 197 -8,4
a l'estranger 1.140 34,0
Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.

Darrera actualització: 9 d'octubre de 2019.

Estadística EIVE

Nota metodològica

La informació sobre els avortaments legals practicats a Catalunya prové de les dades recollides pel Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, que va ser creat pel Departament de Salut l'any 1987. En ell s'anoten sistemàticament totes aquelles intervencions realitzades en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

Aquesta informació es tramet trimestralment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s'encarrega d'elaborar les estadístiques dels avortaments legals corresponents al conjunt de l'Estat espanyol. Paral·lelament, aquest Ministeri subministra al Departament de Salut les dades relatives als avortaments de dones residents a Catalunya realitzats a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la qual cosa permet completar la informació relativa al conjunt de dones residents a Catalunya.