Saltar al contingut principal

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Taxa d'atur (%)
Total De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 anys i més Homes De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 anys i més Dones De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 anys i més
2018 11,5 11,6 27,7 10,0 10,6 10,9 11,1 29,6 9,2 9,9 12,1 12,2 25,4 10,9 11,4
2017 13,4 13,5 30,4 11,8 13,5 12,5 12,6 32,5 10,8 11,6 14,4 14,4 27,9 12,9 15,8
2016 15,7 15,8 34,3 14,2 14,8 14,6 14,7 35,5 12,9 13,7 16,9 17,0 32,9 15,7 16,1
2015 18,6 18,7 42,3 16,5 18,2 17,8 17,9 44,6 15,4 17,9 19,4 19,5 39,8 17,7 18,7
2014 20,3 20,4 47,1 18,3 17,1 20,6 20,8 48,5 18,3 18,7 20,0 20,1 45,6 18,4 15,2
2013 23,1 23,2 50,2 21,4 17,5 23,7 23,8 53,9 21,7 17,9 22,4 22,6 45,9 20,9 17,0
2012 22,5 22,7 50,4 20,8 15,9 23,2 23,3 52,6 21,4 16,7 21,7 21,9 47,9 20,1 14,9
2011 19,2 19,3 43,8 17,5 13,1 19,8 19,9 49,5 17,8 13,7 18,4 18,6 37,8 17,1 12,4
2010 17,7 17,8 39,1 16,1 12,3 18,6 18,7 45,3 16,7 12,6 16,6 16,6 32,0 15,4 11,8
2009 16,2 16,3 36,9 14,7 10,0 17,2 17,3 41,4 15,6 9,6 15,0 15,1 31,5 13,6 10,5
2008 8,9 8,9 20,1 8,1 4,8 9,0 9,1 22,1 8,2 4,4 8,7 8,7 17,7 7,9 5,6
2007 6,5 6,5 13,4 5,8 5,0 5,6 5,6 12,3 4,9 4,5 7,6 7,7 14,7 6,9 5,8
2006 6,5 6,5 14,6 5,7 3,9 5,2 5,3 13,2 4,5 3,1 8,1 8,2 16,3 7,3 5,2
2005 6,9 7,0 15,8 5,9 4,8 5,9 5,9 15,9 4,7 4,3 8,3 8,3 15,7 7,4 5,9
2004 9,7 9,8 21,3 8,3 7,4 8,0 8,0 19,1 6,5 6,8 12,1 12,1 24,0 10,6 8,5
2003 10,2 10,3 22,8 8,8 6,2 8,3 8,3 23,1 6,3 5,3 13,0 13,1 22,3 12,0 8,1
2002 10,2 10,2 20,7 8,6 7,6 7,8 7,9 20,8 5,9 5,7 13,5 13,5 20,6 12,3 11,8
2001 8,6 8,7 17,1 7,3 6,2 6,5 6,5 14,7 5,2 5,3 11,7 11,7 19,9 10,3 8,4
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. Taxa d'atur (%)
Total De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 anys i més Homes De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 anys i més Dones De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 anys i més
2018 15,3 15,4 34,3 14,0 13,3 13,7 13,8 35,2 12,1 12,3 17,0 17,1 33,3 16,2 14,6
2017 17,2 17,3 38,6 15,9 14,8 15,7 15,8 39,6 13,9 14,3 19,0 19,1 37,4 18,2 15,4
2016 19,6 19,7 44,4 18,2 16,4 18,1 18,2 44,0 16,3 16,2 21,4 21,5 44,9 20,3 16,7
2015 22,1 22,2 48,3 20,6 17,9 20,8 20,9 48,7 18,9 17,8 23,5 23,7 48,0 22,4 18,0
2014 24,4 24,6 53,2 22,8 19,3 23,6 23,7 53,4 21,7 19,7 25,4 25,5 52,9 24,1 18,8
2013 26,1 26,2 55,5 24,5 19,4 25,6 25,7 56,2 23,8 19,6 26,7 26,8 54,6 25,2 19,0
2012 24,8 24,9 52,9 23,3 17,3 24,6 24,7 54,1 23,0 17,3 25,0 25,2 51,4 23,6 17,1
2011 21,4 21,5 46,2 19,9 14,4 21,0 21,2 48,2 19,4 14,7 21,8 21,9 44,0 20,5 14,0
2010 19,9 20,0 41,5 18,4 13,5 19,6 19,7 43,1 17,9 13,8 20,2 20,3 39,6 18,9 13,1
2009 17,9 18,0 37,7 16,3 11,5 17,6 17,7 39,1 16,1 10,9 18,1 18,2 36,1 16,6 12,6
2008 11,3 11,3 24,5 10,1 7,1 10,1 10,1 23,6 8,9 6,1 12,8 12,9 25,5 11,6 8,7
2007 8,2 8,3 18,1 7,2 5,7 6,4 6,5 15,2 5,5 4,8 10,7 10,7 21,7 9,5 7,4
2006 8,5 8,5 17,9 7,5 5,5 6,3 6,4 15,0 5,4 4,7 11,3 11,4 21,5 10,3 7,0
2005 9,1 9,2 19,6 8,0 6,1 7,1 7,2 16,7 6,0 5,4 12,0 12,0 23,4 10,7 7,3
2004 11,0 11,0 22,0 9,8 6,9 8,3 8,3 18,7 7,0 5,9 14,8 14,9 26,3 13,6 9,0
2003 11,5 11,5 22,7 10,3 6,8 8,5 8,5 19,5 7,2 5,8 15,8 15,9 26,9 14,6 9,0
2002 11,5 11,5 22,2 10,2 7,0 8,3 8,3 18,5 7,0 5,9 16,1 16,2 27,1 14,8 9,5
2001 10,6 10,6 21,1 9,3 6,1 7,5 7,6 16,7 6,4 5,4 15,2 15,3 26,9 13,7 8,0
Font: INE. Enquesta de població activa.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població desocupada és aquella que tenint 16 anys o més està sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]