Saltar al contingut principal

Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat

Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Taxa de salarització (%)
Total De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Homes De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Dones De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més
2018 84,3 84,8 93,7 89,2 86,2 81,4 76,3 80,0 80,6 91,6 85,5 83,2 76,1 70,3 89,1 89,4 96,0 93,1 89,6 87,2 83,6
2017 83,9 84,3 95,6 89,8 85,5 80,7 74,2 79,8 80,4 94,9 87,9 82,7 75,6 66,7 88,5 88,7 96,4 91,7 88,8 86,5 83,7
2016 83,3 83,8 96,1 89,3 84,9 81,1 71,9 79,3 79,8 95,9 87,0 81,6 76,9 64,2 87,9 88,2 96,2 91,8 88,6 86,1 81,1
2015 82,8 83,2 94,1 89,2 84,0 80,7 70,8 78,5 79,0 92,5 86,8 80,2 76,4 63,3 87,6 87,9 95,6 91,5 88,4 85,8 79,9
2014 82,9 83,2 93,1 90,0 83,2 80,4 71,8 78,6 79,0 90,5 86,6 79,6 75,9 65,8 87,6 87,9 95,9 93,3 87,5 85,6 78,8
2013 83,2 83,5 91,7 90,0 85,0 79,9 70,9 79,2 79,5 89,6 86,5 83,2 74,5 64,5 87,7 88,0 93,8 93,7 87,1 86,0 78,9
2012 83,8 84,2 93,2 90,6 86,2 79,7 70,8 79,7 80,1 91,7 88,1 82,9 74,8 63,4 88,5 88,9 94,7 93,2 89,9 85,2 80,0
2011 84,4 84,8 95,2 90,7 85,2 82,1 69,8 80,5 80,9 92,9 88,1 82,5 78,3 62,1 88,9 89,3 97,2 93,5 88,5 86,6 80,0
2010 84,1 84,5 95,8 89,3 85,1 81,4 70,1 80,2 80,6 94,5 86,5 82,2 76,0 64,9 88,8 89,1 97,0 92,4 88,8 87,7 77,3
2009 83,8 84,0 94,6 89,9 83,7 80,3 70,9 80,1 80,5 93,0 87,3 80,8 75,9 65,6 88,2 88,3 96,3 92,9 87,2 85,6 78,5
2008 83,4 83,8 94,7 89,6 82,3 80,2 69,2 79,7 80,1 93,1 86,3 78,2 75,8 67,2 88,2 88,5 96,6 93,6 87,5 85,7 72,6
2007 83,7 84,0 93,7 89,6 84,0 78,7 68,7 80,1 80,4 91,7 86,6 80,5 72,7 67,5 88,7 88,9 96,1 93,3 88,6 87,1 70,7
2006 82,9 83,3 92,5 89,6 83,2 76,7 67,6 79,5 80,1 89,8 86,6 80,5 72,4 66,0 87,5 87,7 95,9 93,5 86,8 82,8 70,6
2005 83,1 83,5 91,6 90,0 83,1 77,3 67,2 80,4 80,9 88,7 87,7 80,4 75,2 65,5 86,8 87,0 95,3 92,9 86,8 80,2 70,3
2004 83,0 83,2 93,9 89,0 82,5 78,0 66,0 80,3 80,6 92,5 87,1 80,4 74,4 63,7 86,7 86,8 95,7 91,4 85,4 83,4 70,2
2003 82,7 83,0 93,8 88,8 82,2 77,1 66,8 80,1 80,5 91,4 87,1 79,8 73,4 67,0 86,5 86,7 96,9 91,0 85,7 83,1 66,4
2002 82,5 82,8 94,1 89,4 80,9 74,9 67,8 79,5 79,7 91,5 87,7 76,9 71,2 68,2 87,2 87,3 97,2 91,6 86,9 80,9 66,8
2001 82,2 82,5 93,7 89,2 81,8 73,0 66,2 79,4 79,6 92,3 87,8 77,8 70,8 65,6 86,6 86,8 95,5 91,0 87,7 77,1 67,6
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat Espanya. Taxa de salarització (%)
Total De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Homes De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Dones De 16 a 64 anys De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més
2018 84,0 84,4 94,2 89,6 85,5 81,5 76,0 80,5 81,0 92,6 87,9 82,4 77,4 70,9 88,1 88,4 96,0 91,5 89,1 86,5 82,5
2017 83,5 83,8 94,0 57,4 85,1 80,6 75,2 79,9 80,3 92,8 54,2 81,8 76,5 69,9 87,8 88,1 95,4 61,2 89,1 85,8 82,1
2016 83,0 83,4 92,9 58,2 84,8 80,0 74,0 79,5 79,9 91,5 54,9 81,6 76,0 68,9 87,2 87,5 94,6 62,0 88,7 84,9 80,4
2015 82,7 83,0 91,7 59,7 84,3 80,2 73,1 79,0 79,4 89,7 55,3 81,0 75,8 68,0 87,2 87,4 94,0 65,2 88,2 85,6 79,7
2014 82,4 82,7 90,5 63,0 83,6 79,7 72,4 78,5 78,8 87,7 58,0 80,0 75,3 67,5 87,0 87,3 93,6 69,0 87,8 85,1 78,9
2013 82,1 82,4 90,3 65,6 83,5 78,9 71,3 78,1 78,4 87,6 59,6 80,1 74,7 66,1 86,9 87,1 93,3 72,8 87,5 84,1 78,2
2012 82,6 83,0 91,4 70,5 83,8 79,5 70,6 78,8 79,2 88,8 64,4 80,5 75,6 65,5 87,2 87,5 94,1 78,0 88,0 84,4 77,5
2011 83,6 83,9 92,7 76,8 84,0 80,5 71,0 80,1 80,5 90,4 70,9 80,9 76,6 67,0 87,8 88,0 95,0 84,1 87,9 85,4 76,8
2010 83,3 83,6 92,8 81,5 83,3 80,1 70,3 79,7 80,1 90,6 74,7 80,1 76,2 66,7 87,7 88,0 95,2 90,3 87,4 85,2 75,9
2009 83,1 83,4 92,8 85,8 83,1 79,6 69,8 79,8 80,2 91,3 79,4 79,9 76,3 66,6 87,4 87,6 94,6 93,7 87,0 84,0 75,3
2008 82,4 82,7 92,9 90,6 81,6 78,4 68,3 79,1 79,5 91,3 83,6 78,3 75,5 65,5 86,8 87,1 94,9 100,1 86,2 82,6 73,4
2007 82,4 82,7 92,6 93,6 81,6 78,1 68,2 79,5 79,8 91,3 87,2 78,7 74,8 66,1 86,7 86,9 94,4 102,6 85,5 83,0 72,1
2006 82,2 82,5 92,3 95,0 81,8 77,2 66,8 79,4 79,8 90,5 88,7 78,9 74,4 65,2 86,3 86,6 94,8 104,0 85,9 81,4 69,8
2005 81,9 82,2 91,1 95,8 81,7 77,2 66,2 79,3 79,7 89,6 89,1 79,3 74,9 64,3 85,7 85,9 93,2 105,7 85,1 80,9 70,2
2004 82,0 82,3 92,1 97,1 81,2 76,9 66,0 64,7 79,8 58,4 172,1 150,8 57,4 32,9 177,0 86,0 60,9 145,6 114,3 19,2 56,7
2003 81,8 82,1 91,9 96,9 80,8 76,6 64,9 79,5 79,8 90,3 90,3 78,0 74,4 65,1 85,6 85,8 94,4 107,1 85,0 80,7 64,6
2002 81,2 81,5 92,1 96,1 80,3 75,2 64,4 78,9 79,1 90,5 89,1 77,7 73,4 64,2 85,0 85,3 94,4 107,4 84,5 78,5 64,8
2001 80,2 .. .. .. .. .. .. 78,1 .. .. .. .. .. .. 83,7 .. .. .. .. .. ..
Font: INE. Enquesta de població activa.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de febrer de 2019.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

Taxa de salarització = (població ocupada assalariada / població ocupada) * 100

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]