Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat Catalunya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Règim general i mineria del carbó. Total 2.710,0 3,8
Agricultura 9,2 2,2
Indústria 437,2 3,0
Construcció 132,5 7,3
Serveis 2.130,0 3,7
No classificats 1,1 ..
Autònoms. Total 550,5 0,5
Agricultura 23,5 -1,4
Indústria 46,7 -1,4
Construcció 66,9 0,8
Serveis 413,4 0,8
No classificats 0,0 ..
Afiliació total (1) 3.354,9 3,0
Agricultura 58,5 -1,5
Indústria 484,0 2,6
Construcció 199,4 5,1
Serveis 2.611,9 3,1
No classificats 1,1 ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat Espanya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Règim general i mineria del carbó. Total 14.214,6 4,0
Agricultura 66,5 6,8
Indústria 2.005,4 3,0
Construcció 813,0 8,8
Serveis 11.321,8 3,9
No classificats 7,9 ..
Autònoms. Total 3.242,6 1,1
Agricultura 266,0 0,0
Indústria 236,6 -0,2
Construcció 374,7 2,0
Serveis 2.365,2 1,2
No classificats 0,0 ..
Afiliació total (1) 18.701,1 3,2
Agricultura 1.131,6 -0,1
Indústria 2.242,9 2,6
Construcció 1.188,3 6,6
Serveis 14.130,3 3,3
No classificats 7,9 ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Durant l'any 2018 la mitjana anual d'afiliats al règim general i de mineria del carbó, a Catalunya, va ser de 2.710 milers d'afiliacions, xifra que suposa una variació interanual positiva del 3,8%. El sector serveis, que aplega la majoria de les afiliacions, augmenta un 3,7%. El nombre d'afiliacions d'autònoms va créixer un 0,5% interanual. Pel que fa a la afiliació total a Catalunya, va pujar un 3% respecte a un any enrere. L'afiliació total en els sector serveis (el més nombrós) va créixer un 3,1%. A Espanya, l'any 2018 el nombre d'afiliats al règim general i de mineria del carbó va augmentar un 4% amb relació a un any enrere.

Data de publicació: 15 de gener del 2019.

Dades mensuals Estadística AFIC

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'Autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules disponibles [+]