Saltar al contingut principal

Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies

Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Participants 65,9 -78,7
Barcelona 60,2 -75,5
Girona 2,6 -89,5
Lleida 1,4 -90,2
Tarragona 1,7 -93,0
Jornades no treballades 179,7 -42,7
Barcelona 170,3 -38,3
Girona 4,4 -70,6
Lleida 1,5 -80,1
Tarragona 3,5 -76,7
Unitats: Milers.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Participants 264,5 -90,9
Jornades no treballades 858,4 -47,7
Unitats: Milers.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Darrera actualització: 30 de juny de 2020.

Nota metodològica

La font d'informació per a l'Estadística de vagues són els qüestionaris que, per a cadascuna de les vagues o tancaments empresarials, s'emplenen a les direccions provincials del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o bé als departaments de treball de les diferents comunitats autònomes. Aquesta informació es tramet al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que n'elabora l'estadística corresponent.

L'Estadística de vagues s'elabora d'acord amb les normes de l'OIT i recull totes les vagues, encara que no hi hagi constància administrativa del seu inici, excepte les que no impliquen jornades no treballades (com ara les "vagues de zel"), les que són d'una durada inferior a una hora, les que afecten activitats no productives (consumidors, estudiants) i les que afecten col·lectius sense dret a vaga (funcionaris militars i forces de seguretat).

Taules disponibles [+]