Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2016
Despesa total Percentatge (%)
Despesa total 90.344,1 100,0
Aliments i begudes no alcohòliques 13.563,5 15,0
Begudes alcohòliques i tabac 1.536,9 1,7
Vestit i calçat 4.408,7 4,9
Habitatge 27.689,1 30,6
Mobles i parament de la llar 3.988,5 4,4
Sanitat 3.010,1 3,3
Transport 10.809,8 12,0
Comunicacions 2.795,9 3,1
Oci i cultura 5.272,7 5,8
Educació 1.655,3 1,8
Restaurants i hotels 8.152,8 9,0
Altres béns i serveis 7.460,6 8,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.
Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2016
Despesa total Percentatge (%)
Despesa total 520.119,2 100,0
Aliments i begudes no alcohòliques 76.050,0 14,6
Begudes alcohòliques i tabac 9.892,6 1,9
Vestit i calçat 26.769,7 5,2
Habitatge 160.566,6 30,9
Mobles i parament de la llar 23.657,3 4,6
Sanitat 17.829,6 3,4
Transport 60.193,5 11,6
Comunicacions 16.270,4 3,1
Oci i cultura 29.395,4 5,7
Educació 7.360,0 1,4
Restaurants i hotels 51.282,8 9,9
Altres béns i serveis 40.851,2 7,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.

Data de publicació: 29 de setembre del 2017. Propera actualització: 28 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Són despeses de la llar tot flux monetari que les economies de la llar destinen a l'adquisició d'articles de consum, més els béns de subministrament, autoconsum, qualsevol salari en espècie i el lloguer imputat a l'habitatge, malgrat que aquests últims no pressuposin cap flux monetari.

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: