Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles. Per tipus

Matriculació de vehicles. Per tipus Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles 293.942 -1,9
Camions i furgonetes 30.938 -14,5
Autobusos 735 24,6
Turismes 212.167 -1,8
Motocicletes 45.709 6,5
Tractors industrials 1.962 7,3
Altres 2.431 24,7
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
(p) Dada provisional.
Matriculació de vehicles. Per tipus Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles 1.793.273 -2,1
Camions i furgonetes 202.324 -4,3
Autobusos 3.649 -5,2
Turismes 1.375.561 -3,5
Motocicletes 183.234 10,9
Tractors industrials 18.538 3,3
Altres 9.967 18,1
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 15 de gener de 2020.

Dades mensuals

Nota metodològica

Aquest indicador s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de vehicles de la Direcció General de Trànsit. Els vehicles es classifiquen en:

  • Camions i furgonetes: vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
  • Autobusos: vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per a més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el troleibús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
  • Turismes: vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb capacitat per a nou persones, inclòs el conductor.
  • Motocicletes: vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle fixat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
  • Tractors industrials: vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
  • Altres: vehicles no inclosos en les categories precedents, exclosos els agrícoles. Abans del 1998 aquesta categoria estava inclosa en "camions".

Les dades anuals són definitives.