Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus

Pensions contributives de la Seguretat Social. Mes de desembre. Per tipus Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Pensions Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Total 1.683.463 972,2 0,9 1,9
Incapacitat permanent 164.076 1.025,7 0,0 0,8
Jubilació 1.083.727 1.100,4 1,5 2,0
Viduïtat 387.390 663,4 -0,2 1,6
Orfenesa 46.878 383,9 0,1 1,3
Favor de familiars 1.392 571,6 0,2 2,5
Font: Idescat, a partir de dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Pensions contributives de la Seguretat Social. Mes de desembre. Per tipus Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Pensions Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Total 9.572.436 927,9 1,1 1,8
Incapacitat permanent 949.857 936,9 0,7 0,6
Jubilació 5.883.822 1.072,1 1,7 1,9
Viduïtat 2.359.667 649,6 0,0 1,3
Orfenesa 337.848 381,5 -0,2 1,3
Favor de familiars 41.242 538,7 2,5 1,7
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Data de publicació: 5 de juliol del 2018.

Nota metodològica

A partir de l’any 2011, es presenta informació del nombre de pensions i la pensió bruta mitjana del mes de desembre de les persones residents a Catalunya per tipus de pensió.

La font d'informació és el fitxer administratiu de pensions contributives de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Social de la Marina (ISM).

D'altra banda, entre els anys 1993 fins 2010, es presenta la informació de les pensions que es gestionen a les delegacions de l'INSS i l'ISM a Catalunya, independentment de si el beneficiari de la pensió resideix a Catalunya o no.