Non-contributory pensions of the Social Security, assistance pensions and other benefits. By type

Non-contributory pensions of the Social Security, assistance pensions and other benefits. By type Catalonia. 2017
Value Variation (%)
Non-contributory pensions of the Social Security 58,520 0.6
Retirement 32,208 1.3
Invalidity 26,312 -0.4
Assistance pensions
Disease 13 -3.1
Old age 4 -16.7
Other benefits
LISMI subsidy 701 -10.1
Unemployment benefit 97,608 -14.4
Minimum income of insertion 36,069 25.0
Total 192,915.0 -4.4
Units: Annual average.
Source: Idescat, based on data from the Ministry of Labour, Social Affairs and Families; State Public Employment Service.
Note: In 2017, the Minimum income of insertion includes the Guaranteed citizenship income, which entered into force on 15 September.
Notes:
- Non-contributory pensions of the Social Security by 2016 refer to the payroll for the month of December.
- Since 2016, the non-contributory retirement pensions have been provided in accordance with the pensioner's municipality of residence; before 2016, in accordance with the province of affiliation.
Non-contributory pensions of the Social Security, assistance pensions and other benefits. By type Spain. 2017
Value Variation (%)
Non-contributory pensions of the Social Security
Retirement 256,187 0.4
Invalidity 199,120 -0.4
Assistance pensions
Disease 3,793 -11.2
Old age 129 -26.9
Other benefits
LISMI subsidy 7,286 -14.0
Unemployment benefit 902,193 -9.5
Total 1,368,708.0 -6.6
Units: Annual average.
Source: Ministry of Employment and Social Security; State Public Employment Service.

Date published: April 24, 2018. Revised series on November 16, 2018.

Methodological note

En aquesta fitxa s'han agrupat totes aquelles prestacions econòmiques periòdiques que es concedeixen en funció de la manca d'altres recursos per part de la persona sol·licitant i que no es condicionen a l'existència d'una cotització prèvia.

Convé efectuar les següents precisions:

  • Les prestacions assistencials atorgades pel Servicio Público de Empleo Estatal preveuen, en alguns dels seus supòsits de concessió, l'exigència d'uns mínims de cotització i es plantegen amb una cobertura temporal limitada, tot i que es preveuen sistemes de pròrroga. Aquestes característiques les diferencien clarament de la resta de prestacions. Les xifres corresponents a Espanya inclouen els beneficiaris del "subsidi per a treballadors eventuals agraris" vigent exclusivament a les Comunitats Autònomes d'Andalusia i Extremadura.
  • Les pensions assistencials del Fons d'Assistència Social i el Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims són prestacions en retrocés i, de fet, estan sent reemplaçades per les pensions no contributives de la Seguretat Social que s'implantaren l'any 1991.
  • La inexistència d'informació sobre actuacions similars a la resta de l'Estat ens du a tractar diferenciadament les prestacions econòmiques del Pla Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció.
  • A partir de gener del 2001 les pensions no contributives per invalidesa de beneficiaris de 65 anys i més passen a ser considerades de jubilació.

Nota: la prestació assistencial per atur a Espanya inclou el subsidi agrari.

Available tables [+]

You are here: