Saltar al contingut principal

Despeses del sistema de protecció social

Despeses del sistema de protecció social Catalunya. Import
Prestacions de protecció social Malaltia/assitència sanitària Invalidesa Vellesa Supervivència Família/fills Atur Habitatge Exclusió social no classificada Despeses d'administració Altres despeses Total
2014 41.993.005 10.437.300 3.125.892 16.995.462 3.954.506 1.670.123 4.695.959 113.059 1.000.704 387.822 36.421 42.417.248
2013 41.852.110 10.093.317 3.110.463 16.363.013 3.887.268 1.729.473 5.600.277 142.659 925.639 386.426 37.081 42.275.617
2012 42.100.886 10.898.335 3.087.625 15.603.163 3.761.501 1.704.760 5.931.854 238.588 875.061 398.142 33.001 42.532.029
2011 42.467.996 11.479.212 2.982.302 15.063.312 3.655.626 1.885.717 6.207.559 315.358 878.908 527.644 44.823 43.040.463
2010 42.963.755 12.104.148 2.957.572 14.463.934 3.586.868 2.168.588 6.522.563 367.466 792.616 541.875 48.497 43.554.127
2009 42.911.387 12.391.414 2.894.497 13.431.059 3.453.713 2.171.651 7.534.193 321.695 713.167 564.947 46.683 43.523.017
2008 38.218.920 11.584.812 2.845.161 12.394.536 3.295.748 2.100.710 5.111.620 250.083 636.251 554.482 43.070 38.816.473
2007 34.324.254 10.745.574 2.674.874 11.616.073 3.005.128 1.775.492 3.768.679 188.244 550.190 532.329 39.648 34.896.231
2006 32.086.614 9.931.906 2.416.282 10.776.982 2.958.877 1.520.579 3.872.807 175.919 433.261 513.675 36.378 32.636.667
2005 29.752.454 9.596.363 2.265.009 11.872.504 813.356 1.377.601 3.322.878 153.358 351.384 483.383 21.010 30.256.846
2004 27.477.931 8.704.688 2.113.738 11.064.271 769.081 1.224.046 3.186.499 125.200 290.409 419.217 30.829 27.927.978
2003 24.823.821 7.404.391 1.953.811 10.353.523 684.925 1.140.388 2.924.319 115.954 246.509 428.728 88.585 25.341.134
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Despeses del sistema de protecció social Espanya. Import
Prestacions de protecció social Malaltia/assitència sanitària Invalidesa Vellesa Supervivència Família/fills Atur Habitatge Exclusió social no classificada Despeses d'administració Altres despeses Total
2014 258.355.398 67.329.291 18.988.971 101.334.997 25.544.066 13.651.417 1.106.519 1.106.519 2.605.699 4.755.455 24.495 263.135.348
2013 259.561.553 66.211.583 19.054.885 98.089.691 25.115.775 13.948.391 33.660.447 1.043.698 2.437.082 5.029.824 20.258 264.611.636
2012 259.840.025 68.967.212 18.781.135 94.272.820 24.383.144 13.908.850 35.706.870 1.524.548 2.295.445 4.946.840 87.838 264.874.702
2011 266.227.300 74.003.698 18.973.455 91.341.902 23.873.430 14.658.226 38.642.482 2.436.718 2.297.387 4.854.781 92.107 271.174.187
2010 261.066.626 75.520.729 18.795.966 87.999.308 23.345.136 15.742.828 35.096.414 2.303.408 2.262.837 5.065.837 91.773 266.224.237
2009 42.911.387 12.391.414 2.894.497 13.431.059 3.453.713 2.171.651 7.534.193 321.695 713.167 564.947 46.683 43.523.017
2008 38.218.920 11.584.812 2.845.161 12.394.536 3.295.748 2.100.710 5.111.620 250.083 636.251 554.482 43.070 38.816.473
2007 34.324.254 10.745.574 2.674.874 11.616.073 3.005.128 1.775.492 3.768.679 188.244 550.190 532.329 39.648 34.896.231
2006 32.086.614 9.931.906 2.416.282 10.776.982 2.958.877 1.520.579 3.872.807 175.919 433.261 513.675 36.378 32.636.667
2005 29.752.454 9.596.363 2.265.009 11.872.504 813.356 1.377.601 3.322.878 153.358 351.384 483.383 21.010 30.256.846
2004 27.477.931 8.704.688 2.113.738 11.064.271 769.081 1.224.046 3.186.499 125.200 290.409 419.217 30.829 27.927.978
2003 24.823.821 7.404.391 1.953.811 10.353.523 684.925 1.140.388 2.924.319 115.954 246.509 428.728 88.585 25.341.134
Unitats: Milers d'euros.
Font:
2003-2013: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; INE.
2014: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

Estadística CPS

Nota metodològica

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia SEEPROS que impulsa l'Eurostat. Aquesta metodologia, que va ser sotmesa a una reforma important l'any 1996, parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social en què es preveu tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir un tercer i que no existeixi una contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

L'objectiu de la metodologia és, fonamentalment, aconseguir xifres comparables entre diferents països, independentment de la diversitat de formes que adopten els sistemes de protecció social corresponents.

Com totes les sèries estadístiques d'elaboració complexa i que depenen d'un nombre significatiu de fonts i altres resultats, aquestes dades presenten certes dificultats d'actualització i estabilització. Si a aquest fet hi afegim que la metodologia SEEPROS ha anat precisant alguns dels seus criteris, això explica l'aparició de diferències amb sèries estadístiques publicades anteriorment.

L'indicador més utilitzat per efectuar comparacions internacionals és la proporció del PIB destinada a aquesta finalitat. D'altra banda, per a comparacions en xifres absolutes s'utilitzen les unitats de poder de compra (UPC), que eliminen la influència dels diferents nivells de preus. S'ha utilitzat la mateixa taxa de conversió a UPC per al conjunt de l'Estat que per a Catalunya.