Saltar al contingut principal

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Físics motòrics 195.544 3,5
Físics no motòrics 118.295 3,0
Visuals 33.826 1,2
Auditius 32.315 3,2
Intel·lectual 62.748 8,8
Malalts mentals 113.886 3,2
Múltiple Físics- Intel·lectuals 5.000 ..
No consta 20.413 35,9
Total 582.027 (b) z
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2019.

Estadística REGDIS

Nota metodològica

S'aporten dades procedents del reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat que gestiona l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. L'obtenció de la certificació corresponent és un pas imprescindible per al gaudiment de qualsevol dels avantatges i prestacions previstos per a les persones amb determinats nivells de discapacitat. La procedència administrativa d'aquesta informació en defineix l'abast, però, en qualsevol cas, constitueix una referència sòlida i insubstituïble. La procedència administrativa d'aquesta informació en defineix el seu abast, però, en qualsevol cas, constitueix una referència sòlida i insubstituïble.

En aquestes taules es presenta la informació relativa a aquelles persones que, a 31 de desembre, mantenen el reconeixement d'un grau de discapacitat superior al 32%.

La presentació de les dades segons el tipus de discapacitat es realitza d'acord amb la tipologia habitualment utilitzada pel Departament de Benestar Social i Família. Es fonamenta en les característiques de la principal discapacitat soferta per l'individu afectat.