Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)

Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) Catalunya.
Unió Europea (UE-28=100) Unió Europea (UE-15=100) Zona euro (UM-19=100) Espanya=100 PIB. Base 2010 (milions d'euros) Població (a 1 de juliol) PPC (UE-28 =1)
2017 115,5 107,1 108,7 124,9 234.651 7.515.315 0,9040
2016 114,5 105,8 107,7 124,9 224.751 7.472.291 0,9006
2015 112,9 104,1 106,1 124,7 215.722 7.436.560 0,8844
2014 112,3 103,2 105,3 124,8 207.156 7.429.303 0,8987
2013 110,5 101,3 103,3 123,5 202.638 7.456.391 0,9187
2012 110,7 101,4 103,3 121,9 203.157 7.497.218 0,9197
2011 112,8 102,9 104,5 121,9 209.716 7.512.893 0,9467
2010 115,9 105,3 107,3 120,8 209.792 7.481.935 0,9501
2009 120,8 109,4 111,3 120,2 208.115 7.439.311 0,9448
2008 123,0 110,9 113,2 121,5 216.922 7.357.506 0,9186
2007 126,9 113,4 116,1 123,1 212.391 7.222.495 0,8895
2006 128,2 113,7 117,1 124,0 199.169 7.070.810 0,8901
2005 125,0 110,4 114,0 124,4 183.507 6.920.811 0,9055
2004 122,9 108,1 112,1 124,8 169.776 6.770.014 0,9060
2003 122,5 107,1 110,8 124,1 156.600 6.626.111 0,8961
2002 122,3 106,4 109,7 124,4 145.813 6.478.489 0,8644
2001 122,3 105,8 109,1 126,4 137.165 6.325.735 0,8611
2000 122,9 105,9 109,5 129,1 127.839 6.213.904 0,8443
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: Idescat, excepte PPC (Eurostat).
Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) Espanya.
Unió Europea (UE-28=100) Unió Europea (UE-15=100) Zona euro (UM-19=100) PIB. Base 2010 (milions d'euros) Població (a 1 de juliol) PPC (UE-28 =1)
2017 92,5 85,8 87,0 1.163.662 46.549.000 0,9040
2016 91,7 84,7 86,2 1.118.522 46.450.400 0,9006
2015 90,6 83,5 85,1 1.079.998 46.410.100 0,8844
2014 89,9 82,7 84,4 1.037.820 46.455.100 0,8987
2013 89,5 82,1 83,7 1.025.693 46.593.200 0,9187
2012 90,8 83,2 84,7 1.039.815 46.766.400 0,9197
2011 92,5 84,4 85,8 1.070.449 46.736.300 0,9467
2010 96,0 87,2 88,9 1.080.935 46.562.500 0,9501
2009 100,5 91,0 92,6 1.079.052 46.367.600 0,9448
2008 101,2 91,3 93,2 1.116.225 45.983.200 0,9186
2007 103,1 92,2 94,4 1.080.807 45.236.000 0,8895
2006 103,4 91,7 94,5 1.007.974 44.360.500 0,8901
2005 100,5 88,7 91,7 930.566 43.662.600 0,9055
2004 98,5 86,6 89,9 861.420 42.859.200 0,9060
2003 98,7 86,3 89,3 803.472 42.196.200 0,8961
2002 98,3 85,5 88,2 749.288 41.423.500 0,8644
2001 96,8 83,7 86,4 699.528 40.766.000 0,8611
2000 95,2 82,1 84,8 646.250 40.554.400 0,8443
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: Comptabilitat Regional d'Espanya. Base 2010. INE, excepte PPC (Eurostat).

El producte interior brut per habitant (PIBph) de Catalunya, l'any 2017, és un 15,5% superior a la mitjana de la Unió Europea (28 països), mesurat en paritat de poder de compra. En canvi, la dada espanyola se situa 7 punts i 5 dècimes per sota d'aquesta mitjana.

Data de publicació: 18 de juliol del 2018.

Nota metodològica

El producte interior brut per habitant (PIBph) és una variable econòmica que s'utilitza com a indicador del nivell econòmic d'un territori. En territoris d'una certa dimensió és una mesura fiable del benestar de la població.

Les comparacions homogènies de macromagnituds entre diferents economies requereixen una unitat de compte específica: les paritats de poder de compra (PPC). El seu objectiu és homogeneïtzar el poder adquisitiu dels residents en cadascun dels territoris, per tal d'eliminar les distorsions que produeixen els diferents nivells de preus entre els territoris objecte de comparació.

Per mesurar aquesta variable econòmica a Catalunya, l'Idescat presenta índexs relatius a UE-28, UE-15, UM-19 i Espanya. La informació té dues opcions:

  • PIB per habitant (PIBph)
  • PIB harmonitzat per habitant (PIBHph)

Al final d'aquesta nota s'adjunta la relació de països inclosos en cada una de les àrees geogràfiques considerades.

El PIB per habitant s'obté a partir de les estimacions de l'Idescat del PIB (base 2010) i de la població a 1 de juliol. La base d'aquest PIB és el Marc Input-Output de Catalunya (MIOC) del 2011, elaborat per l'Idescat.

El PIB harmonitzat per habitant s'obté a partir de les estimacions per a Catalunya del PIB i la població de la Comptabilitat regional d'Espanya, de l'INE. El PIB harmonitzat (PIBH) s'ha elaborat a través de mètodes de repartiment de la variable estatal i, per tant, l'agregació de les estimacions regionals és congruent amb el total estatal. Per aquests motius són estimacions harmonitzades.

Segons les finalitats dels diferents usuaris resulta apropiat utilitzar el PIB o el PIBH. En aquest sentit es considera que es tracta d'una informació complementària amb prestacions analítiques diferenciades.

Les taules presenten les dades de referència a partir de les quals es construeixen els índexs. En el cas del PIBH l'índex per habitant publicat es calcula a partir del PIB, la població i la PPC.Per acord entre Eurostat i els estats de la UE, el valor del PIB de les activitats "extraregio" no es reparteixen entre la resta de territoris de cada estat.

La comparació de macromagnituds entre diferents territoris dins d'un mateix estat planteja alguns problemes específics, equivalents al que succeeix entre diferents estats. Eurostat adopta la convenció d'assignar a totes les regions d'un estat la mateixa paritat de poder de compra, però els resultats de les comparacions regionals podrien variar significativament si s'apliquessin ajustos per recollir aquests diferencials.

Les estimacions del PIBph i del PIBHph són provisionals en la mesura que les variables originals que intervenen en el càlcul també ho són (PIB, població i tipus de canvi de les paritats de poder de compra). Per tant, aquestes dades poden ser revisades a partir de la incorporació de nova informació estadística.

Atès el diferent calendari de disponibilitat de les magnituds estimades per l'INE, l'Eurostat i l'Idescat, l'actualització de les dades es duu a terme en moments diferents. Per tant, el període de referència del PIB per habitant i del PIB harmonitzat per habitant no coincideix amb el dels Comptes econòmics anuals de Catalunya fins que Eurostat no actualitza les paritats de poder de compra.

Àrees geogràfiques:

  • Zona euro (UM-19): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • Unió Europea (UE-15): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit i Suècia.
  • Unió Europea (UE-28): UE-15 + Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Estònia, Letònia, Lituània, Xipre, Malta, Hongria, Eslovènia, Bulgària, Romania i Croàcia.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: