Saltar al contingut principal

Llocs de treball equivalents a temps complet. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats

Llocs de treball equivalents a temps complet. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats Catalunya. 2019
Milers Variació (%)
Totals 3.452,3 2,4
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Assalariats 2.995,7 2,8
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Llocs de treball equivalents a temps complet. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats Espanya. 2019
Milers Variació (%)
Totals 18.376,9 2,3
Agricultura 710,7 -1,9
Indústria 2.147,1 2,1
Ind. manufacturera 1.911,1 2,2
Construcció 1.273,0 5,1
Serveis 14.246,1 2,3
Comerç, transport i hostaleria 5.332,6 2,3
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 4.778,2 2,3
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.135,3 2,2
Assalariats 15.728,3 2,6
Agricultura 460,6 -2,2
Indústria 2.039,7 2,2
Ind. manufacturera 1.808,6 2,3
Construcció 1.072,5 5,7
Serveis 12.155,5 2,6
Comerç, transport i hostaleria 4.189,0 3,2
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 3.993,5 2,6
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 3.973,0 2,1
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2020.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 27 de març de 2020. Sèries revisades el 17 de setembre de 2020.

Estadística PIBA

Nota metodològica

Els llocs de treball equivalents a temps complet es defineixen com el total d'hores treballades dividit per la mitjana anual d'hores treballades en llocs de treball a temps complet en el territori econòmic.

La variable Totals comprèn els llocs de treball equivalents a temps complet dels assalariats i dels treballadors autònoms.

Les estimacions anuals dels llocs de treball equivalents a temps complet (Revisió Estadística 2019) tenen caràcter definitiu per al període 2000–2016 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.