Saltar al contingut principal

Llocs de treball equivalents a temps complet (Base 2010). Totals i assalariats

Llocs de treball equivalents a temps complet (Base 2010). Totals i assalariats Catalunya. 2018
Milers Variació (%)
Totals 3.292,8 3,4
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Assalariats 2.881,4 4,1
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Llocs de treball equivalents a temps complet. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats Espanya. 2018
Milers Variació (%)
Totals 17.944,3 2,5
Agricultura 723,9 0,0
Indústria 2.113,0 1,9
Ind. manufacturera 1.882,1 2,0
Construcció 1.214,1 8,2
Serveis 13.893,3 2,3
Comerç, transport i hostaleria 5.223,2 1,7
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 4.640,8 2,9
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.029,3 2,4
Assalariats 15.305,8 9,5
Agricultura 470,4 19,1
Indústria 2.006,5 3,3
Ind. manufacturera 1.779,0 3,8
Construcció 1.015,6 8,1
Serveis 11.813,3 10,4
Comerç, transport i hostaleria 4.070,4 11,2
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 3.858,8 13,4
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 3.884,1 6,9
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 i s’han actualitzat el 18 de setembre de 2019.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 20 de març de 2019. Sèries revisades el 18 de setembre de 2019.

Estadística PIBA

Nota metodològica

La comptabilitat nacional mesura l'aportació del treball a la producció a través del conjunt de llocs de treball d'una economia.

La variable llocs de treball es diferencia de la dels ocupats (variable que quantifiquen les enquestes de població activa) en el fet que aquesta darrera mesura exclusivament persones. Per tant, només si no hi hagués pluriocupació el nombre de llocs de treball i d'ocupats seria idèntic.

Els llocs de treball equivalents a temps complet es defineixen com el total d'hores treballades dividit per la mitjana anual d'hores treballades en llocs de treball a temps complet en el territori econòmic.

La variable Totals comprèn els llocs de treball dels assalariats i dels treballadors autònoms. La variable Assalariats comprèn, només, els llocs de treball dels assalariats.

Els llocs de treball es presenten en una desagregació equivalent al PIB des de l'òptica de l'oferta:

  • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
  • Indústria.
  • Indústria manufacturera.
  • Construcció.
  • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).

A l'estadística Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB), es presenten els resultats detallats en quaranta-quatre branques d'activitat.

Les estimacions anuals dels llocs de treball (base 2010) tenen caràcter definitiu per al període 2000–2014 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2017 i 2018 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Les sèries que es difonen d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 implantada per l’INE a les seves magnituds de la Comptabilitat nacional anual. Aquestes noves sèries s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió harmonitzada amb Eurostat i el Banc Central Europeu.

Les sèries dels Comptes econòmics anuals de Catalunya es revisaran segons el calendari previst (març del 2020).