Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica

Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Empreses amb establiments a Catalunya 630.020 1,7
Indústria 38.613 3,6
Construcció 75.418 2,3
Serveis 515.989 1,5
Sense assalariats 356.439 0,8
1-9 238.858 2,9
10-49 26.565 3,3
50-199 5.703 2,9
200 o més 2.455 4,5
Persones físiques 322.015 1,9
Societats anònimes 20.034 -2,6
Societats limitades 228.473 2,3
Altres 59.498 -0,1
Empreses amb seu social a Catalunya 618.366 1,5
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Empreses 3.337.646 1,7
Indústria 206.711 4,0
Construcció 412.523 2,4
Serveis 2.718.412 1,4
Sense assalariats 1.845.881 1,2
1-9 1.339.433 2,0
10-49 126.345 4,7
50-199 20.149 4,9
200 o més 5.838 5,2
Persones físiques 1.786.037 2,2
Societats anònimes 78.866 -3,8
Societats limitades 1.181.391 1,6
Altres 291.352 0,1
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya a 1 de gener del 2018 ha estat de 630.020, dada que suposa un creixement de l’1,7% respecte la mateixa data de l'any anterior. Per sectors, es registren increments anuals tant en la indústria (3,6%), com en la construcció (2,3%) i en els serveis (1,5%). Per dimensió de l'empresa destaca el predomini de les empreses sense assalariats i de les microempreses (menys de 10 assalariats) així com la reduïda presència d'empreses grans. Per condició jurídica, augmenten les societats limitades (2,3%) i les persones físiques (1,9%), mentre que les societats anònimes baixen un 2,6%. A Espanya, el nombre d'empreses ha estat de 3.337.646, dada que suposa una taxa de variació interanual de l'1,7%.

Data de publicació: 26 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

L'Estadística d'empreses i establiments ofereix un recompte detallat del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També informa del nombre d'empreses amb seu a Catalunya, així com dels establiments localitzats a Catalunya. L'Idescat elabora anualment les taules que conformen aquesta estadística a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.

El DIRCE recull informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques, excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials). En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial, raó per la qual no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior. Divisions de la CCAE-93 Rev.1 no incloses: 01-05, 75 i 95-99.

Les dues taules de síntesi que figuren a l'apartat d'indicadors d'estructura econòmica, tant la d'empreses com la d'establiments, presenten informació de les empreses amb activitat, és a dir, amb establiments a Catalunya, amb independència de si les empreses tenen o no la seu a Catalunya.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica els establiments per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats de l'establiment, a diferència del que es fa amb les empreses, que es classifiquen segons el sector d'activitat i el nombre d'assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya també s'hi inclouen).

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: