Exportacions. Per destinació econòmica dels béns

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total exportacions 69.669,2 6,9
Béns de consum 26.126,8 4,3
aliments, begudes i tabac 7.667,5 4,6
altres béns de consum 18.459,4 4,1
Béns de capital 4.814,2 -0,7
maquinària i altres béns d'equipament 3.025,3 1,5
material de transport i altres béns de capital 1.788,9 -4,1
Béns intermedis 38.728,2 9,9
prod.agricultura, silvicultura i pesca 431,3 2,0
prod.energètics i industrials 38.296,9 9,9
No classificats 0,0 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total exportacions 276.142,9 7,7
Béns de consum 104.583,0 3,5
aliments, begudes i tabac 38.476,7 6,0
altres béns de consum 66.106,3 2,2
Béns de capital 24.085,3 6,2
maquinària i altres béns d'equipament 13.614,0 6,5
material de transport i altres béns de capital 10.471,3 5,7
Béns intermedis 147.474,6 11,1
prod.agricultura, silvicultura i pesca 1.708,3 -3,0
prod.energètics i industrials 145.766,3 11,3
No classificats 0,0 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

L'any 2017, segons dades definitives, Catalunya va exportar mercaderies per un valor de 69.669,2 milions d'euros, quantitat que suposa un 6,9% més que l'any anterior. Per destinació econòmica, els béns de consum i els intermedis van créixer un 4,3% i un 9,9% respecte a l'any anterior, mentre que els béns de capital van registrar un decrement anual del 0,7%. A Espanya, les exportacions van augmentar un 7,7% respecte a l'any 2016.

Data de publicació: 2 de març del 2018. Sèries revisades el 13 de desembre del 2018. Propera actualització: 25 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: