Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 67.461,2 8,9
Nivell tecnològic alt 7.314,9 9,0
Unió Europea 3.784,3 11,3
resta del món 3.530,5 6,5
Nivell tecnològic mitjà alt 32.395,0 5,4
Unió Europea 22.107,3 4,2
resta del món 10.287,7 8,3
Nivell tecnològic mitjà baix 10.206,4 27,9
Unió Europea 6.550,4 19,0
resta del món 3.656,0 47,6
Nivell tecnològic baix 17.544,9 6,1
Unió Europea 11.569,1 7,4
resta del món 5.975,8 3,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 247.766,2 9,2
Nivell tecnològic alt 24.923,4 12,1
Unió Europea 15.348,3 18,8
resta del món 9.575,1 2,8
Nivell tecnològic mitjà alt 108.376,9 5,0
Unió Europea 73.825,7 3,4
resta del món 34.551,3 8,6
Nivell tecnològic mitjà baix 52.433,2 17,4
Unió Europea 30.932,1 14,6
resta del món 21.501,1 21,7
Nivell tecnològic baix 62.032,7 9,2
Unió Europea 41.072,2 9,6
resta del món 20.960,4 8,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

L'any 2017, segons dades provisionals, les exportacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 67.461,2 milions d'euros, un 8,9% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic, augmenta el nivell alt un 9%, el mitjà alt un 5,4%, el mitjà baix un 27,9% i el baix un 6,1%. Es destaca l'increment de les vendes de nivell tecnològic mitjà baix a la resta del món (47,6%). Pel que fa a Espanya, les exportacions de productes industrials van pujar un 9,2% respecte al 2016.

Data de publicació: 5 de març del 2018.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: