Saltar al contingut principal

Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total importacions 90.764,8 6,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 3.677,4 -3,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli 8.562,5 25,9
Alimentació i begudes 6.238,4 -0,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 8.865,7 -1,0
Indústries químiques 18.208,3 12,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 5.070,5 6,2
Maquinària i equips mecànics 5.363,8 6,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 2.469,9 -2,8
Equips elèctrics i electrònics 6.594,8 -0,9
Vehicles de motor i altres materials de transport 15.581,8 10,3
Resta branques d'activitat 10.076,7 5,0
No classificats 54,9 15,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total importacions 318.863,9 5,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 11.829,0 3,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli 46.219,9 18,8
Alimentació i begudes 23.209,0 0,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 25.545,5 0,9
Indústries químiques 44.225,5 9,1
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 21.363,7 9,0
Maquinària i equips mecànics 20.129,7 6,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 10.134,7 0,5
Equips elèctrics i electrònics 23.240,6 6,2
Vehicles de motor i altres materials de transport 51.143,4 -1,8
Resta branques d'activitat 41.480,3 4,4
No classificats 342,7 66,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

S'ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de branques d'activitat des de l'any 1994, seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats