Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. 2017 (p)
Valor Variació (%)
Total importacions 84.883,8 8,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 3.828,4 2,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli 6.803,3 40,7
Alimentació i begudes 6.248,8 5,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 8.959,0 4,3
Indústries químiques 16.257,3 7,1
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 4.773,1 16,2
Maquinària i equips mecànics 5.043,0 0,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 2.540,2 -1,9
Equips elèctrics i electrònics 6.657,3 9,1
Vehicles de motor i altres materials de transport 14.126,5 5,9
Resta branques d'activitat 9.599,4 8,2
No classificats 47,6 -32,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. 2017 (p)
Valor Variació (%)
Total importacions 301.870,1 10,5
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 11.474,6 -2,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli 38.905,2 32,8
Alimentació i begudes 23.217,6 13,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 25.306,3 3,3
Indústries químiques 40.542,0 5,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 19.599,0 17,5
Maquinària i equips mecànics 18.827,5 1,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 10.079,9 7,2
Equips elèctrics i electrònics 21.877,0 5,7
Vehicles de motor i altres materials de transport 52.102,7 9,0
Resta branques d'activitat 39.732,8 12,4
No classificats 205,6 -46,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va importar mercaderies per valor de 84.883,8 milions d'euros, xifra que suposa un increment anual del 8,3%. Per branques d'activitat cal destacar els augments de productes energètics; extracció i refinació de petroli (40,7%) i de metal·lúrgia i productes metàl·lics (16,2%). En sentit contrari, màquines d'oficina, instruments precisió i òptica mostra un decrement de l'1,9%. A Espanya, les importacions del 2017 van créixer un 10,5% en relació amb l'any 2016.

Data de publicació: 2 de març del 2018.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

S'ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de branques d'activitat des de l'any 1994, seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: