Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 75.762,9 6,4
Nivell tecnològic alt 9.307,8 6,1
productes farmacèutics 4.344,2 2,7
productes informàtics, electrònics i òptics 4.911,9 9,3
altres 51,7 7,1
Nivell tecnològic mitjà alt 36.395,4 5,8
productes químics 11.900,6 8,8
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 22.688,0 3,9
altres 1.806,8 9,9
Nivell tecnològic mitjà baix 10.704,8 12,0
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.239,9 14,7
productes metàl·lics 1.882,6 8,0
altres 2.582,4 8,7
Nivell tecnològic baix 19.354,8 4,9
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 16.958,4 4,3
altres 2.396,4 9,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 248.512,8 6,7
Nivell tecnològic alt 40.504,0 7,8
productes farmacèutics 13.655,1 -0,7
productes informàtics, electrònics i òptics 19.905,6 6,4
altres 6.943,3 35,8
Nivell tecnològic mitjà alt 106.068,4 5,4
productes químics 26.736,5 8,6
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 73.853,0 4,3
altres 5.479,0 6,6
Nivell tecnològic mitjà baix 39.717,4 8,4
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 24.351,1 14,5
productes metàl·lics 6.634,2 8,1
altres 8.732,1 -5,4
Nivell tecnològic baix 62.222,9 7,3
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 55.805,0 7,4
altres 6.417,9 6,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

L'any 2017, segons dades provisionals, les importacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 75.762,9 milions d'euros, un 6,4% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic creixen tant el nivell alt (6,1%), com el mitjà alt (5,8%), el mitjà baix (12%) i el baix (4,9%). Es destaca el creixement de cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (14,7%). Pel que fa a Espanya, les importacions de productes industrials van registrar un increment del 6,7%.

Data de publicació: 5 de març del 2018.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: