Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 83.087,0 2,9
Nivell tecnològic alt 11.201,7 11,2
Unió Europea 6.702,6 23,9
resta del món 4.499,1 -3,5
Nivell tecnològic mitjà alt 39.448,0 0,2
Unió Europea 26.962,0 -0,5
resta del món 12.486,1 1,7
Nivell tecnològic mitjà baix 12.364,2 4,3
Unió Europea 6.638,0 -1,6
resta del món 5.726,2 12,2
Nivell tecnològic baix 20.073,0 3,2
Unió Europea 10.075,1 2,7
resta del món 9.997,9 3,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 265.236,5 2,8
Nivell tecnològic alt 42.837,6 5,1
Unió Europea 24.242,7 2,9
resta del món 18.594,9 8,0
Nivell tecnològic mitjà alt 114.499,4 2,5
Unió Europea 81.362,1 1,4
resta del món 33.137,3 5,5
Nivell tecnològic mitjà baix 42.484,2 0,2
Unió Europea 25.568,7 -2,7
resta del món 16.915,6 4,9
Nivell tecnològic baix 65.415,3 3,6
Unió Europea 30.511,6 2,4
resta del món 34.903,8 4,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.