Saltar al contingut principal

Personal en R+D. Per sexe i ocupació

Personal en R+D. Per sexe i ocupació Catalunya. Valor
Total Homes Dones Investigadors Homes Dones Tècnics Homes Dones Altre personal de suport Homes Dones
2017 48.552,4 28.167,3 20.385,1 28.921,7 17.516,9 11.404,8 14.511,3 8.462,2 6.049,1 5.119,4 2.188,2 2.931,2
2016 46.592,4 26.937,8 19.654,5 27.544,1 16.526,6 11.017,5 13.978,5 8.263,7 5.714,8 5.069,8 2.147,6 2.922,2
2015 44.826,2 25.965,2 18.861,0 26.402,5 15.925,9 10.476,6 13.397,6 7.859,0 5.538,6 5.026,1 2.180,3 2.845,8
2014 43.898,4 25.449,8 18.448,6 25.474,0 15.369,0 10.105,1 12.945,2 7.575,8 5.369,4 5.479,2 2.505,1 2.974,1
2013 44.506,2 25.700,7 18.805,5 25.503,4 15.407,6 10.095,8 13.508,8 7.920,8 5.588,0 5.494,0 2.372,5 3.121,4
2012 44.461,5 25.860,0 18.601,5 25.520,4 15.492,5 10.027,9 13.434,0 8.014,0 5.420,0 5.507,1 2.353,5 3.153,7
2011 44.455,5 25.720,5 18.735,0 25.474,1 15.432,4 10.041,7 13.184,0 7.758,5 5.425,5 5.797,4 2.529,6 3.267,8
2010 46.335,9 26.738,3 19.597,6 27.058,4 16.528,3 10.530,1 13.538,3 7.777,4 5.760,9 5.739,2 2.432,6 3.306,7
2009 47.323,7 27.643,9 19.679,8 26.932,0 16.777,9 10.154,1 13.678,3 7.938,1 5.740,2 6.713,4 2.927,9 3.785,5
2008 46.519,9 27.549,9 18.970,0 26.397,8 16.195,7 10.202,1 12.570,7 7.613,2 4.957,5 7.551,4 3.741,1 3.810,3
2007 43.037,0 25.297,6 17.739,4 25.063,0 15.436,8 9.626,2 11.462,2 6.908,0 4.554,2 6.511,4 2.952,4 3.559,0
2006 40.867,3 24.554,5 16.312,8 24.476,9 15.170,7 9.306,2 10.692,5 6.702,3 3.990,2 5.698,0 2.672,8 3.025,2
2005 37.862,3 23.159,4 14.702,9 22.240,1 13.859,5 8.380,6 10.268,4 6.707,8 3.560,6 5.372,6 2.612,0 2.760,6
2004 36.634,4 22.513,3 14.121,1 20.747,4 13.152,5 7.594,9 10.685,1 6.921,8 3.763,3 5.201,5 2.438,2 2.763,3
2003 33.410,0 20.810,4 12.599,6 18.386,2 11.546,9 6.839,3 10.009,2 6.826,5 3.182,7 5.013,6 2.436,0 2.577,6
2002 28.038,1 17.687,1 10.351,0 15.403,9 9.972,4 5.431,5 8.107,0 5.448,9 2.658,1 4.527,7 2.265,3 2.262,4
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
Personal en R+D. Per sexe i ocupació Espanya. Valor
Total Homes Dones Investigadors Homes Dones Tècnics Homes Dones Altre personal de suport Homes Dones
2017 215.744,5 129.390,6 86.353,9 133.213,2 81.556,0 51.657,2 59.005,3 35.782,8 23.222,5 23.526,0 12.051,8 11.474,2
2016 205.872,9 122.760,3 83.112,6 126.633,4 77.092,2 49.541,2 55.458,4 33.691,6 21.766,8 23.781,1 11.976,5 11.804,6
2015 200.865,8 119.568,6 81.297,2 122.437,0 74.708,4 47.728,6 55.523,2 33.514,0 22.009,2 22.905,6 11.346,2 11.559,4
2014 200.232,6 120.300,8 79.931,8 122.235,4 75.099,1 47.136,3 54.405,2 33.070,1 21.335,1 23.592,1 12.131,6 11.460,5
2013 203.302,0 121.640,8 81.661,2 123.224,7 75.464,9 47.759,8 56.821,7 34.507,2 22.314,5 23.255,6 11.668,8 11.586,8
2012 208.831,4 125.149,6 83.681,8 126.777,5 78.006,5 48.771,0 58.028,7 35.207,3 22.821,4 24.025,2 11.935,8 12.089,4
2011 215.079,0 128.774,0 86.305,0 130.235,0 80.002,0 50.233,0 58.554,5 35.368,6 23.185,9 26.289,4 13.403,2 12.886,2
2010 222.021,7 133.151,8 88.869,9 134.653,0 82.822,5 51.830,5 60.696,6 36.644,9 24.051,7 26.672,2 13.684,5 12.987,7
2009 220.777,3 132.530,5 88.246,8 133.803,4 82.277,9 51.525,5 57.883,5 35.355,6 22.527,9 29.090,3 14.896,9 14.193,4
2008 215.676,4 131.276,5 84.399,9 130.986,3 80.996,2 49.990,1 51.812,1 33.081,1 18.731,0 32.878,0 17.199,2 15.678,8
2007 201.108,2 122.939,0 78.169,2 122.624,1 76.166,2 46.457,9 50.340,9 32.077,8 18.263,1 28.143,2 14.695,0 13.448,2
2006 188.977,6 116.806,4 72.171,2 115.798,4 72.367,8 43.430,6 44.842,1 29.033,5 15.808,6 28.337,1 15.405,1 12.932,0
2005 174.772,9 108.753,0 66.019,9 109.720,3 68.349,0 41.371,3 39.903,5 26.644,5 13.259,0 25.149,1 13.759,6 11.389,5
2004 161.932,6 101.421,9 60.510,7 100.994,4 63.414,5 37.579,9 37.870,7 25.292,8 12.577,9 23.067,5 12.714,6 10.352,9
2003 151.487,4 96.231,5 55.255,9 92.522,7 58.537,9 33.984,8 36.277,8 24.897,3 11.380,5 22.686,9 12.796,3 9.890,6
2002 134.258,2 85.862,0 48.396,2 83.317,8 53.550,9 29.766,9 30.376,2 20.814,8 9.561,4 20.564,3 11.496,4 9.067,9
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2019. Sèries revisades el 26 de novembre de 2019.

Estadística RD

Nota metodològica

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L'Estadística sobre les activitats de Recerca científica i Desenvolupament tecnològic (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per calcular l'esforç en R+D a Catalunya es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna), i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002–2008 base 2000, anys 2009–2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en 3 categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.