Personal en R+D. Per sexe i ocupació

Personal en R+D. Per sexe i ocupació Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Total 46.592,4 3,9
Homes 26.937,8 3,7
Dones 19.654,5 4,2
Investigadors 27.544,1 4,3
Homes 16.526,6 3,8
Dones 11.017,5 5,2
Tècnics 13.978,5 4,3
Homes 8.263,7 5,1
Dones 5.714,8 3,2
Altre personal de suport 5.069,8 0,9
Homes 2.147,6 -1,5
Dones 2.922,2 2,7
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
Personal en R+D. Per sexe i ocupació Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total 205.872,9 2,5
Homes 122.760,3 2,7
Dones 83.112,6 2,2
Investigadors 126.633,4 3,4
Homes 77.092,2 3,2
Dones 49.541,2 3,8
Tècnics 55.458,4 -0,1
Homes 33.691,6 0,5
Dones 21.766,8 -1,1
Altre personal de suport 23.781,1 3,8
Homes 11.976,5 5,6
Dones 11.804,6 2,1
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.

Hi va haver 44.592,4 persones dedicades a tasques de recerca i desenvolupament a Catalunya l'any 2016, un 3,9% més que a l'any anterior. La participació femenina va ser del 42,2%. Per tipus de personal convé destacar que el 59,1% del total són investigadors. El personal tècnic representa un 30% del total de personal i el personal auxiliar té un pes del 10,9%. El nombre de dones investigadores és un 40% del personal investigador, i el nombre de tècniques representa el 40,9% d'aquesta categoria. A Espanya, el nombre de personal dedicat a tasques d'R+D va variar un 2,5%; en el cas de les dones es mostra un increment del 2,2%.

Data de publicació: 9 de juliol del 2018. Propera actualització: 21 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L'Estadística sobre les activitats de Recerca científica i Desenvolupament tecnològic (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per calcular l'esforç en R+D a Catalunya es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna), i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002–2008 base 2000, anys 2009–2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en 3 categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: