Saltar al contingut principal

Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses

Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses Catalunya. Empreses de 10 ocupats o més
Ordinador Connexió a Internet Ús de mitjans socials Compra de serveis d'informàtica en núvol Pàgina web Correu electrònic Intranet Compren per comerç electrònic Venen per comerç electrònic
2017-2018 99,7 99,4 54,7 31,5 83,8 .. .. 35,1 24,9
2016-2017 99,7 98,9 53,3 34,7 84,2 .. .. 36,5 25,1
2015-2016 99,3 98,6 46,0 25,2 81,1 .. .. 35,5 23,8
2014-2015 99,3 99,1 42,9 17,7 83,2 .. .. 30,8 20,3
2013-2014 99,8 99,0 39,3 20,6 82,7 .. .. 34,2 21,9
2012-2013 99,3 98,3 .. .. 73,9 97,9 .. 29,2 15,4
2011-2012 98,5 97,1 .. .. 74,0 96,9 .. 25,4 16,6
2010-2011 99,1 98,1 .. .. 70,7 98,1 .. 27,5 16,1
2009-2010 99,4 98,4 .. .. 70,4 97,7 30,5 29,6 13,4
2008-2009 99,2 97,9 .. .. 62,8 97,0 26,7 25,2 14,0
2007-2008 98,1 96,3 .. .. 63,2 95,9 23,0 26,5 15,9
Unitats: % empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
Nota: Les dades sobre comerç electrònic es refereixen al primer any del període de referència, mentre que les dades d'equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) es refereixen al primer trimestre del segon any del període de referència.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses Espanya. Empreses de 10 ocupats o més
Ordinador Connexió a Internet Ús de mitjans socials Compra de serveis d'informàtica en núvol Pàgina web Correu electrònic Intranet Compren per comerç electrònic Venen per comerç electrònic
2017-2018 99,2 98,7 51,1 22,9 77,2 .. .. 32,1 19,6
2016-2017 99,6 98,7 48,9 24,3 76,7 .. .. 31,4 20,4
2015-2016 99,1 98,4 42,2 19,0 76,2 .. .. 32,1 20,1
2014-2015 99,2 98,4 38,7 15,2 75,4 .. .. 27,6 17,6
2013-2014 99,2 98,3 36,9 14,7 74,5 .. .. 28,5 17,8
2012-2013 98,9 98,0 .. .. 70,2 97,8 .. 22,6 14,4
2011-2012 98,7 97,5 .. .. 69,2 97,2 .. 22,5 14,2
2010-2011 98,6 97,4 .. .. 65,3 96,8 .. 23,3 12,2
2009-2010 98,6 97,2 .. .. 62,1 96,5 25,6 24,1 13,1
2008-2009 98,6 96,2 .. .. 56,7 94,7 23,1 20,3 11,1
2007-2008 97,8 94,9 .. .. 54,6 93,3 18,2 21,4 11,0
Unitats: % empreses.
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses.
Nota: Les dades sobre comerç electrònic es refereixen al primer any del període de referència, mentre que les dades d'equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) es refereixen al primer trimestre del segon any del període de referència.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2018. Propera actualització: 17 de desembre de 2019 Calendari

Estadística ETICCE

Nota metodològica

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

Els objectius principals de l'enquesta són conèixer la implantació de TIC per part de les empreses amb activitat al territori espanyol i l'ús del comerç electrònic que fan aquestes.

La població objecte d'estudi està formada per les empreses amb activitat principal descrita en les seccions C, D, E, F, G, H, I, J, L, les divisions de la 69 a 74 de la secció M, la secció N i el grup 95.1, segons la CCAE-2009.

El marc poblacional de l'Enquesta és el Directori Central d'Empreses (DIRCE). Es tracta d'un registre organitzat d'informació amb dades d'identificació, localització, distribució territorial i classificació per grandària i activitat econòmica de les unitats.

La unitat estadística d'anàlisi és l'empresa que realitza una activitat econòmica inclosa en l'àmbit poblacional descrit anteriorment. L'empresa també és la unitat informant.

Per tal que les dades que es publiquen siguin comparables amb les que ofereixen l'INE i altres organismes d'estadística oficial, els resultats s'obtenen diferenciant les empreses de 10 o més ocupats de les empreses de menys de 10 ocupats. En edicions anteriors a l'enquesta del 2010, la informació es presenta per a les empreses de 10 assalariats o més i per a les empreses de menys de 10 assalariats.

Entre els anys 2000 i 2003, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, DURSI) duien a terme l'Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les empreses catalanes amb una periodicitat anual.