Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents Catalunya. 2019 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 101,2 3,9
Alimentació 105,4 8,3
Resta de productes 98,1 0,7
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional.
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents Espanya. 2019 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 109,9 2,0
Alimentació 102,7 0,0
Resta de productes 113,3 2,7
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'Índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. En aquests moments s'inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'han calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des de gener del 1995.