Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total licitació 1.375,9 46,1
Edificació 645,5 101,1
Obra civil 730,4 17,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total licitació 10.191,5 38,0
Edificació 3.474,8 46,9
Obra civil 6.716,7 33,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial d'obres a Catalunya (per data de publicació) va augmentar un 46,1% anual l'any 2017. Per tipologia d'obres, i respecte a l'any anterior, l'edificació va créixer un 101,1% i l'obra civil ho va fer un 17,6%. A Espanya, la licitació oficial d'obres per data de publicació va registrar un increment del 38% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 23 de febrer del 2018.

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Cada any es revisen els quatre anys anteriors d'acord amb les sèries anuals publicades pel Ministeri de Foment. Per tant les dades dels darrers cinc anys són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: