Saltar al contingut principal

Índex de costos de construir

Índex de costos de construir Catalunya. Valor
Índex general Edificació Obra civil
2015 180,0 175,5 193,1
2014 188,0 181,3 207,9
2013 190,5 183,4 211,3
2012 191,7 184,2 213,6
2011 189,0 182,6 207,6
2010 185,4 181,5 197,0
2009 184,0 182,5 188,2
2008 194,9 193,3 199,5
2007 182,8 182,8 182,6
2006 173,8 173,4 174,6
2005 164,3 164,4 163,6
2004 155,9 156,9 152,9
2003 146,0 146,9 143,3
2002 142,0 143,0 139,1
2001 139,9 141,4 135,4
2000 138,7 140,4 133,8
1999 125,6 127,5 119,9
1998 112,7 113,6 110,0
1997 107,9 108,0 107,6
1996 106,5 106,8 105,8
1995 104,0 104,3 103,2
Unitats: Base desembre 1994=100.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Notes:
- Les dades del darrer any són provisionals.
- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.

Darrera actualització: 14 de març de 2016.

Dades mensuals

Nota metodològica

L'índex de costos de construir és un indicador mensual elaborat mitjançant una enquesta, a fi de conèixer el nivell de preus del elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra, és a dir, el preu dels materials de construcció posats a peu d'obra (preu de venda més transport) i el cost laboral (salaris més càrregues socials per dia efectivament treballat).

A partir d'aquesta informació bàsica s'obtenen tres números índex que reflecteixen l'evolució mensual del cost de construir un edifici, el cost de construir una obra d'enginyeria civil i el cost d'una obra sense predomini d'un o altre tipus anomenat "cost total de construir", ja que incorpora les dues grans tipologies.

La sèrie estadística referida a Espanya no és estrictament homogènia amb la de Catalunya, atès que s'utilitzen diferents fonts per a l'elaboració de l'índex. En tots dos casos, l'índex té com a base el mes de desembre del 1994.